NIL mener: Veien videre

Arkitektnytt nr. 04/2016

Med hele syv år i styret, derav tre som president, har jeg fått gleden av å være med på å påvirke og prege NILs utvikling. Nå står NIL ved nok et viktig veiskille. Vi feiret i 2015 NILs 70-års jubileum og antok da at det kunne være det siste store jubileet for NIL.
Siden ønsket om en ny, felles organisasjon allikevel ikke lar seg gjennomføre, vil NIL fremover fokusere på utvikling av egen forening - og sikte mot nye jubileer.

Samarbeidsprosjektet Ny, felles organisasjon, tidligere Norges Arkitekter, har vært blant det viktigste arbeidet som har vært utført i NILs regi de siste fire årene. Presidentene og de administrative lederne i NAL, NLA og NIL har utgjort styringsgruppen og har sammen med andre involverte lagt ned mye tid, ressurser og målrettet arbeid for å drive prosessen frem.

Dessverre stoppet planene for én felles organisasjon, før uravstemning, på grunn av manglende oppslutning i NALs to største lokalforeninger.

I mars 2016 behandlet NALs 14 lokalforeninger, i generalforsamlinger og årsmøter, utkast til vedtektsendringer som skulle legge grunnlaget for å gjøre dem til lokalforeninger i Ny, felles organisasjon, forutsatt at de påfølgende uravstemningene i NAL, NLA og NIL ga nødvendig to tredjedels flertall av avgitte stemmer i hver av foreningene.

Dessverre fikk ikke arkitektforeningene i Oslo og Bergen det nødvendige flertallet for vedtektsendringene i sine generalforsamlinger/årsmøter. Det ble dermed ikke mulig å fortsette prosessen slik den var planlagt, da felles tverrfaglige lokalforeninger skulle være fundamentet for en ny, felles organisasjon. Det vil derfor ikke bli gjennomført uravstemning for alle medlemmer i de tre organisasjonene, slik vi har jobbet frem mot i snart fire år.

Men arbeidet frem mot et felles mål har ikke vært bortkastet. Organisasjonene, ansatte og tillitsvalgte har kommet nærmere hverandre. Den spennende utfordringen fremover blir hvordan den tidkrevende prosessen og det systematiske arbeidet kan danne grunnlag og være springbrett for spennende samarbeidsformer og gode samarbeidsprosjekter mellom de tre organisasjonene i årene som kommer. Skissene for hvordan et godt samarbeid kan utvikles er i ferd med å ta form.

For eksempel kan faste møter med administrerende direktør/ daglige ledere og presidenter fra NAL, NIL og NLA være et godt utgangspunkt for kontinuerlig dialog. Årlige fellesmøter med alle tillitsvalgte i de tre sentrale styrene er en annen mulighet som kan styrke forståelsen for hverandres fag, og stimulere oss til å arbeide sammen mot felles mål.

Samtidig som NIL ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med NAL og NLA, har vi tanker om utviklingen av NIL og profesjonen:

I styrets virksomhetsplan som legges frem for landsmøte i april blir visjoner som var tiltenkt den nye felles organisasjonen til dels foreslått implementert i NIL. Styret ønsker tettere dialog mellom lokalforeninger og administrasjon og styre sentralt. For eksempel kan systemer, maler og arrangementer produseres sentralt og distribueres og benyttes i lokalgruppene. Vi gleder oss til møtet med alle lokalgruppelederne for å få konkretisert hvilke behov og ønsker de ulike lokalgruppene har.

Styret ser frem til å fortsette arbeidet med å promotere interiørarkitektenes og møbeldesigneres unike fagkompetanse.

Selv vil jeg benytte anledningen til å takke for at jeg fikk gleden av å samarbeide med engasjerte mennesker om viktige saker i min periode som president. Nå vil jeg følge organisasjonen videre uten styreverv, men som stolt medlem beriket av nyttig erfaring.

Og som alle medlemmer i NIL benytter jeg meg av tittelen MNIL, dette er kvalitetsstempelet som bare et medlemskap i NIL kan gi!

 

Siv Senneset
President i NIL, interiørarkitekt MNIL