NIL mener: SMI - Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign

Arkitektnytt nr. 11/2016

På tampen av fjoråret ble det holdt et åpent møte på DogA om internasjonal profilering av norsk design og industri som resulterte i etableringen av Samarbeidsrådet for norsk møbel- og interiørdesign (SMI).

 

 

SMI skal være et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet. SMI er foreløpig organisert som et uformelt nettverk med prosjektstatus, hvor man ser for seg at SMI møtes minimum fire til seks ganger i året.

I dag består SMI av fem selvstendige designere, produsentene Vestre As og Northern Lighting, organisasjonene NIL og Norsk Industri, næringsklyngene Norwegian Rooms og Møbelkraft. Kuratering og formidling er representert med Norwegian Craft og Norwegian Icons. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) representerer designutdanningene. DOGA vil inntil videre bidra som administrator og sekretariat.

Målet til SMI er at norske møbel- og interiørprodusenter skal lykkes bedre kommersielt, og at det skal skapes flere vekstkraftige produsenter innen møbel- og interiørdesign i Norge. Det er et ønske om å styrke samarbeidet mellom møbel- og interiørdesignere og industrien, for å skape et tyngre og bredere arbeidsmarked innen design. Samtidig ønsker man et styrket omdømme og et mer solid fotfeste ute i verden for designere, produsenter og utdanning i Norge.

Det er også et mål at norske møbel- og interiørdesignere skal samarbeide med norske produsenter, og at flere møbel- og interiørdesignere skal ha mulighet til å kunne arbeide fulltid med sitt yrke. Det ønskes at alle aktører innen bransjen skal kommunisere tillitsfullt for et felles mål om fremgang og suksess ute og hjemme innen møbel- og interiørdesign.

Gjennom dette felles initiativet har vi virkelig mulighet til å løfte norske designere og norsk industri opp på et nivå hvor det skapes større reelle verdier. Norsk design har allerede i dag et godt renommé ute i verden, men vi har slitt med å omsette dette til industri som når ut til de store massene. Gjennom et tett samarbeid og felles visjoner, hvor norsk design og industri løfter hverandre, har vi en unik mulighet til å bli en viktig bransje for Norge og en merkevare som blir lagt merke til ute i verden.

 

Fredrik Torsteinsen

Styremedlem i NIL og Møbeldesigner MNIL