NIL mener: Profilere og løfte fram fagene

Arkitektnytt nr. 07/2017

I den nye Strategi- og handlingsplanen er hovedmålet for NIL å profilere og løfte fram profesjonene. Dette er viktig for å få belyst fagkompetansen en interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL har, og den betydning dette har når våre nærmeste omgivelser skal utformes.

 


Det skal være tydelig for oppdragsgivere og samarbeidspartnere at en interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL innehar en kompetanse som må spille på lag i prosjekter fra dag én. Deltakelse i samfunnsdebatten på lik linje med de andre arkitektdisiplinene er en forutsetning for å få dette til.

For å oppnå det overordnede målet er arbeidet i lokalgruppene viktig. Det må skapes interesse, mulighet og rom for faglige diskusjoner og debatter med synlig samfunnsengasjement. På denne måten skapes utvikling og bevisstgjøring av faglig kompetanse blant medlemmene i NIL, og det skaper engasjement og synliggjøring overfor lokale politiske beslutningstakere og oppdragsgivere.

Vi gjennomførte i april fagdagen med tittelen «Under glansbildet - interiørarkitektur med samfunnsansvar». NIL viser i mange sammenhenger fram flotte presentasjoner av ferdige resultater. Det er nødvendig og viktig for å fremme faget og medlemmene, men hva ligger bak det som blir presentert? Det er særlig i prosessen fram til resultatet at fagkompetansen til en interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL kan gjøre en forskjell.

Hvordan kan vi få dette og fokus på innholdet i faget, fram i dagens samfunnsdebatt og som tema i arkitekturpolitikken? Fagdagen viste oss at det er mulig, at det er et stort samfunnsengasjement blant medlemmer og også bevissthet for hva faget inneholder.

Arbeidet NIL har gjort i forbindelse med sentral godkjenning er også et arbeid for å løfte fram og skape forståelse for faginnholdet og fagkompetansen en interiørarkitekt MNIL har. På lik linje med de andre arkitekturfagene har masterutdanningen av interiørarkitekter og møbeldesignere hatt en utvikling i tråd med samfunnets behov og myndighetenes krav. Myndighetenes behandling av interiørarkitektenes fagkompetanse i forbindelse med den nye godkjenningsordningen tyder på at de ikke har fulgt godt nok med. Skolene og NIL jobber fortsatt for å tydeliggjøre dette overfor myndighetene.


Inger Holmøy
Styremedlem i NIL, interiørarkitekt MNIL