NIL mener: Påfyll i nord

Arkitektnytt nr. 05/2016

Når vi tar frem globusen og tar en titt på hvor det er vi hører hjemme på kloden, er Norge en sterk kandidat for «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Zoomer man inn mot Tromsø, blir sannsynligheten for å finne siviliserte samfunn enda mindre, men her har vi både universitet, sykehus, industri og kultur. Her finner vi også sosialt engasjement og entreprenørånd.

Vi i NODA inviterte til et inspirerende Påfyll-arrangement der sosialt entreprenørskap og arbeid på tvers av tradisjonelle grenser var tema.

Å ta skrittet ut i den internasjonale forretningsverdenen kan være en krevende øvelse. Men det er ikke alle som lar seg skremme av landegrenser, språk, avstander, kulturforskjeller og usikre utsikter til inntekter. Møbeldesigner og NIL-medlem Runa Klock, er en dame av nettopp dette kaliberet. Vi var så heldige at Klock hadde anledning til å komme til Kirkenes og Tromsø for å fortelle om sine spennende prosjekter i inn- og utland.

De fremmøtte fikk en fin presentasjon av prosjektene Epleslang, Moving mamas, Bokhari og The Thief, alle sammen med en sosial profil. Men det er også viktig å nevne at dette er prosjekter som har fått kommersiell suksess samtidig som de har en sosialt bærekraftig profil.

Prosjektene til Klock viser en evne til å se ressurser der andre ser avfall, til å se arbeidskraft der andre ser merarbeid - og til å se markedsverdi i produksjonslinjer som tradisjonelt er ansett som lite økonomisk bærekraftige. Klocks prosjekter er gode eksempler på interiørarkitektens og møbeldesignerens kompetanse som samfunnsbygger og verdiskaper. Vi i nord er inspirerte og klare for å engasjere oss både lokalt og internasjonalt.

 

Terese Simonsen
President i NIL, interiørarkitekt MNIL