NIL mener: NILs årbok - historien

Arkitektnytt nr. 01/2017

NILs årbok kom første gang ut i 1986. Det var daværende president i NIL, Benedicte Aars-Nicolaysen som lanserte ideen om en utadrettet årbok som skulle gjøre medlemmene synlige i markedet og samtidig forsøke å møte oppdragsgivere på deres premisser.

 

Den første årboken fra NIL 1986-1987 "Det å redusere byggebudsjettet ved å fjerne interiørarkitekten er som å slanke kroppen ved å fjerne en arm"

Årboken skulle benyttes som én av NILs informasjonsmedier, og erstattet en enklere medlemsmatrise (Ellen Klingenberg 2012). 

Årboken er viktig. Den viser ledende aktører innen en stor bransje som årlig omsetter for millioner. NILs medlemmer skaper store verdier for norske og internasjonale oppdragsgivere, og det knytter seg spenning til hvilke av de nyeste prosjektene som blir presentert i NILs årbok. Interiørprosjektene som vises måles opp mot en rekke kriterier og må være ferdigstilt før nyttår. For møbler/produkter ønskes fokus på prosessen fra oppstart til ferdig produkt, gjerne vist som prototype eller med bilder.

Årboken omtaler de norske utdanningsinstitusjonene som utdanner våre medlemmer, den inneholder interessante fagartikler samt en komplett oversikt over NILs medlemmer.

I november 2016 mottok NIL kr. 200 000 fra Norsk Kulturråd til prosjektet "registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988 – 2016, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase».

Foranledningen var en rapport avgitt fra NILs komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale til NILs landsmøte 2016. Komiteen er ledet av Hilde Mortvedt og består for øvrig av Ellen S. Klingenberg, Benedicte Aars-Nicolaysen og Pernille Akselsen. Rapporten konkluderte med at dokumentasjonen av utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign må sikres og gjøres tilgjengelig.

NILs årbøker er det eneste mediet som over tid dokumenterer den historiske utviklingen innenfor interiørarkitektur og møbeldesign i Norge, og er derfor av stor kulturhistorisk betydning. Søknader om støtte ble utformet, og med tildelingen fra Norsk Kulturråd er arbeidet med registreringen nå godt i gang. NAL ved NALs biblioteksleder har påtatt seg registreringsarbeidet.

Databasen vil bli en viktig kilde til forskning og utdanning innen våre fagfelt.

NILs styre vil takke alle som bidrar til og jobber med årboken, ikke minst annonseselgerne og alle som støtter oss ved å annonsere i NILs årbok!

 

Torill Landa

Styremedlem i NIL, interiørarkitekt MNIL