NIL mener: NILs 70 års markering med utnevnelse av æresmedlemmer

Arkitektnytt nr. 06/2015

29. mai var over 100 feststemte gjester, både medlemmer og inviterte gjester, samlet på Ekebergrestauranten og NILs jubileumsfest med høytidelig utnevneles av æresmedlemmer.

Innstilling av kandidater til æresmedlemskap i NIL 2015 ble utført av juryen bestående av Aud Dalseg, Kaja K. Geiran og Fredrik Torsteinsen, utnevnelsen ble enstemmig vedtatt av styret.

For å bli utnevnt til æresmedlem skal vedkommende ha utøvd sitt yrke på en måte som har stor betydning for standen. Dette er den høyeste utmerkelsen NIL tildeler enkeltmedlemmer.

«Kandidaten må vise til en banebrytende virksomhet innenfor faget, eller gjennom sin faglige virksomhet ha medvirket til at faget er videreutviklet - eller fått anerkjennelse nasjonalt eller internasjonalt for faglige arbeider».

Det var en stor ære å utnevne Anne Lise Aas Rognlien til æresmedlem i NIL. Hun var i sin yrkeskarriere et faglig forbilde, hadde en allsidig praksis innenfor interiørarkitektur, hun var et skrivende menneske og en glødende formidler av faget. Hun var spesielt dyktig på fargesetting.

Videre ble Trinelise og Sven Ivar Dysthe utnevnt til æresmedlemmer.

De ble utnevnt som en enhet da de alltid har arbeidet i nær symbiose. Dysthe industridesign er kjent for møbeldesign og mange bestselgende møbelikoner. Enkelte av produktene var banebrytende i sin tid med nye materialkombinasjoner. Trinelise har hatt sin egen karriere som formidler av kunst, design og arkitektur i tillegg til å være medarbeider og inspirator i Dysthe design med sin mann Sven Ivar.

Trinelise har gjennom et langt yrkesliv hatt et brennende engasjement for faget, og engasjementet er ikke slukket selv om hun har nådd pensjonsalder. Hun ønsket å ta ordet i forbindelse med utdelingen og benyttet anledningen til å formidle at hun ønsker å bidra til å fremme faget og styrke interiørarkitektens rolle og identitet også for fremtiden.

Hun ønsker å diskutere hvordan vi skal gå frem for å dokumentere og sikre kunnskapen om hva som har skjedd med faget for senere slekter. Hennes oppfordring var at NIL setter dette på agendaen. Trinelise sa at hun som «tidsvitne» gjerne stiller i et møte med styret og andre engasjerte medlemmer.

Styret setter pris på slikt brennende engasjement og tar henne på ordet, det gjenstår bare å definere tid og sted.

Siv Senneset
President i NIL, Interiørarkitekt MNIL