NIL mener: NIL på barrikadene

Arkitektnytt nr. 08/2016

Hvordan skaffe interiørarkitektene og møbeldesignerne den posisjonen profesjonene fortjener?

Svaret er hardt, systematisk arbeid over tid! Arbeid satt i system, med klare mål – og koordinert innsats av kompetente medlemmer, styre og administrasjon.

Siden det ikke ble noe av en ny, felles organisasjon for alle arkitekter og møbeldesignere – jobber NIL videre med å rulle ut aktiviteter som har vært planlagt over tid.

I Arkitektnytt nr  07/2016 viet redaksjonen i Arkitektnytt fire sider redaksjonelt stoff til noen av de store oppgavene NIL jobber med for tiden: tidligere inn i offentlige anskaffelser, offensiv ovenfor Statsbygg, konkurranseutlysninger, dokumentasjon og vitenskapelig omtale, Doffin/CPV-koder for interiørarkitekt-tjenester og møbeldesignutlysninger, arkitekturpriser - og interiør i AY10. Ta frem Arkitektnyttnummeret og fordyp dere i sidene 24-27.

KONTRAHERING AV IARK TIL OFFENTLIGE PROSJEKTER
Et av de viktigste områdene er å få iark tidligere inn i offentlige prosjekter. Bearbeiding av potensielle offentlige oppdragsgivere er i gang. De første femti fikk før sommeren tilsendt en e-post med et forklarende/informerende følgeskriv, vedlegg med en innføring i Kontrahering av iark til offentlige prosjekter, lenke til utdrag fra NILs årbok og til jubileumsheftet utgitt ifbm 70-årsjubileet.
I høst fortsettes bearbeidingen av kommuner og fylkeskommuner.

NYE NIL
Styret i NIL har invitert lokalgruppene til å holde workshop og sende innspill om hva man ønsker NIL skal være i fremtiden. I skrivende stund er innspillene mottatt og NILs styre og administrasjon skal gjennomføre styreseminar hvor Nye NIL er temaet.
Det blir interessant å se om virksomhetsplanen blir vesentlig påvirket, før den presenteres for landsmøte neste vår, eller om vi stort sett er på vei i den retning, og med det fokus, medlemmene ønsker.

SENTRAL GODKJENNING
1. januar 2016 trådte endringer i plan- og bygningsloven i kraft.
I den forbindelse ble behandling av søknader om ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasser flyttet fra lokal til sentral godkjenning. Dette har medført at medlemmer i NIL som gjennom mange år har jobbet med prosjektering av blant annet boliger ikke lenger får godkjenning til å være prosjekterende.

NIL har jobbet med saken siden januar og har tett dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
DiBK ga en egen konsulent i oppdrag å sette seg inn i de fire avslagene for MNIL som NIL sendte/klaget inn. NIL har nå fått svar på hva som er problemet, sett fra DiBKs side.

Administrasjonen, styret, utdanningskomiteen og høyskolene diskuterer nødvendige tiltak. Dette vil nødvendigvis ta litt tid - og vi kan trenge flere som kan delta i arbeidsgrupper i denne sammenheng. Ta kontakt med administrasjonen, hvis du ønsker å bidra.

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL