NIL mener: NIL med ny PULS

Arkitektnytt nr. 05/2017

Ett år har gått siden vi forsto at NIL vil bestå som en separat organisasjon i enda noen år fremover. Vi skulle gjerne sett et annet resultat, men skuffelsen gikk raskt over i refleksjon over hvilke muligheter dette kunne gi oss.

Kan vi få både i pose og sekk? Kan vi både stå samlet sammen med NAL og NLA, og samtidig spisse vår egen organisasjon? Prosessen for én felles organisasjon, som ligger bak oss, har gitt oss et langt større innblikk i våre søster-organisasjoners virke, og gode relasjoner har blitt etablert. Vi kan i dag skilte med opptil flere samarbeidsprosjekter på tvers av organisasjonene, samt nye rutiner som bidrar til samordning av aktuelle tverrfaglige saker. Vi har med andre ord allerede oppnådd mye av det som var vårt grunnleggende mål med sammenslåingen – styrking av arkitekturfeltet som helhet.

I tillegg har dette gitt oss en unik mulighet til å se på NIL med nye øyne, og gjøre den moderniseringen vi mener organisasjonen trenger. På NILs landsmøte i april 2017 ble det vedtatt en ny handlingsplan for 2017-2019. Med denne handlingsplanen har vi nå et styringsverktøy som i langt større grad hjelper oss med å prioritere våre ressurser. Vi har fått klare aktivitetsmål.

Vårt sterkeste ønske i den kommende tiden er at våre medlemmer skal oppleve økt aktivitet i lokalgruppene og at NIL blir det naturlige møtestedet for faglige diskusjoner. Vi ønsker at prosessene og aktuelle problemstillinger innenfor vårt fagfelt skal få mer oppmerksomhet. Vi ønsker i større grad å ta grep om vårt omdømme, som samfunnsengasjerte og ansvarsbevisste fagutøvere.

Det ønskes mer kontakt og aktivitet i form av faglig forum – både mellom medlemmene lokalt, og på tvers mellom lokalgrupper og sentralstyret. Vi skal se på muligheter for å skape treffpunkter fysisk i ditt lokale nærmiljø, men også via nett der de geografiske avstandene gjør det vanskelig å treffes.

Vi ser frem til at våre medlemmer i større grad inspirerer, engasjerer, provoserer og utfordrer – både hverandre og vår omverden. På denne måten vil vi kunne få et nødvendig løft og en tydeliggjøring av vår profesjon. 

 

Torunn Petersen
Nyvalgt president i NIL, interiørarkitekt MNIL