NIL mener: NIL 70 år i 2015

Arkitektnytt nr. 04/2015

NIL har 70-årsjubileum i 2015, og vi finner det naturlig å reflektere over de endringene som har funnet sted for interiørarkitekten, faget og organisasjonen.

Endringer og nye roller for interiørarkitekten og møbeldesigneren vil bli beskrevet i en artikkelserie i løpet av jubileumsåret. Det er svært interessant å observere den historiske utviklingen; hvordan interiørarkitekten har beveget seg fra å arbeide mye med private rom og innredning av boliger til dagens situasjon der vi tar hånd om store prosjekteringsoppgaver i offentlige bygg.

Interiørarkitekten, bransjen og organisasjonen har fulgt den revolusjonerende endringen fra papir til skjerm, fra enkeltmannsforetak til større og mer tverrfaglige kontorer.

NILs posisjon i det organisasjonsmessige landskapet har også vært i endring, fra tett kontakt med Norsk Form og Grafill, til dagens situasjon der arkitektfagene har svært tett og gjensidig dialog med ønske om en ny, felles organisasjon.

Årboken ble etablert mot slutten av 1980-årene og er en enestående dokumentasjon av utviklingen av faget, gjennom årbøkene kan vi følge utviklingen helt frem til idag.

Når vi skuer tilbake og tar inn over oss viktige endringer og organisasjonsmessige forbedringer som har skjedd, må jeg rette en stor takk til alle de medlemmene og ressurspersonene som har bidratt til utviklingen av faget og organisasjonen.

NIL-jubileet skal markeres, styret gleder seg stort til 70 årsfeiringen på selveste bursdagen 29. mai på Ekebergrestauranten, og håper at flest mulig av medlemmene får anledning til å delta på feiringen.

 

Siv Senneset

President i NIL, interiørarkitekt MNIL