NIL mener: Landsmøte 2016 og faglig påfyll

Arkitektnytt nr. 11/2015

 

 

 

 

 

LANDSMØTE 2016 AVHOLDES LØRDAG 23. APRIL PÅ DOGA I OSLO

Nok en gang trodde vi at sist avholdte landsmøte var det siste som skulle avholdes i NIL - og at en ny, felles forening for alle arkitekter: Bygg-, landskap-, interiørarkitekter og møbeldesignere var nært forestående. Mye har skjedd, og mye skjer fortsatt, i samarbeidsprosjektet, men styret og daglig leder fortsetter å planlegge for vanlig drift, og vi ber dere derfor sette av lørdag 23. april for å delta på landsmøtet 2016.

Mezzaninen på DogA er reservert, og vi håper på stort oppmøte av lokalgruppeutsendinger og medlemmer for øvrig. Det kan være siste landsmøte i NILs regi…

 

MIDDAG OG HYGGE FOR NIL-MEDLEMMER FREDAG ETTERMIDDAG/ KVELD

DogA ligger sentralt til i Oslo, og vi vurderer spisesteder i nærheten som kan passe for en hyggekveld for medlemmene. Hvis du har lyst til å omgås andre NILere – sett av kvelden 22. april. Du kan delta på kvelden selv om du ikke har anledning til å være på landsmøtet.

 

FAGDAG OG MØBEL+INTERIØRKONFERANSE FREDAG 22. APRIL PÅ DOGA I OSLO

De to siste årene har fagarrangementet og landsmøtet vært avholdt på én dag. Dette har vært vellykket, men har medført et meget stramt program som blant annet har gitt liten tid til fordypning og mulighet for å diskutere opplevelsene i fagprogrammet.

I 2016 forsøker vi en ny vri, ved at vi i samarbeid med Norsk Industri arrangerer en hel dag med faglig innhold og påfyll. Arrangementet vil bli en kombinasjon av Norsk Industris Møbel + Interiørkonferanse og NILs fagdag. Programmet blir satt sammen av en programkomité etter innspill fra de deltakende organisasjonene – og skal gi en større bredde og forhåpentligvis enda større faglig utbytte enn tidligere.

 

Mer informasjon kommer etter hvert både om landsmøte og fagdag /konferanse. Sett av dagene!

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL