NIL mener: Identitet og organisasjonsbygging

Arkitektnytt nr. 03/2017

Vi ser en økende tendens til at bedrifter, store som små, er på jakt etter sin identitet, sitt DNA.
Hvem er vi, hvem skal vi bli, hva skiller oss fra de andre? Det brukes millioner, for ikke å si milliarder på selvgransking, markedsanalyser og bedriftsmanualer som skal rettlede gjennom et stadig mer skiftende marked.

Det er ikke lett å skulle skrive ned et manifest over hvem man skal være. Verden endrer seg raskt, og det gjelder å henge med i svingene.

Det kan være ganske smertefullt å skulle begynne en prosess hvor målet er å utvikle en bedre utgave av seg selv. Før det arbeidet i det hele tatt kan starte, må det ligge en erkjennelse om et forbedringspotensial, og det er ikke alltid like lett å innse at det er på tide med en ny retning. Når prosessen er i gang, kan det være en utfordring å skape nok åpenhet og engasjement til at nye visjoner og idéer får nok spillerom, det er tross alt i de fleste tilfeller et budsjett og en tidsramme å forholde seg til.

For de som har kommet til erkjennelsen om at identiteten er noe ullen, eller at organisasjonen knirker i skjøtene, er det uhyre viktig å ta endringsprosessen på alvor. Det er ikke noe man gjør for å gjøre seg lekker eller trendy. Det må være klare målsetninger og jernvilje til gjennomføring. Får man det til, tror jeg at det er en styrke å kunne forankre alt man foretar seg i en tydelig identitet som gir retning og trygghet når verden danser av gårde.

Terese Simonsen
President i NIL, Interiørarkitekt MNIL