NIL mener: Fremmad marsj

Arkitektnytt nr. 06/2017

NILs stolte historie startet med et initiativ som sprang ut av en hemmelig studiesirkel som ble avholdt på Kunst- og håndverksskolen i Oslo i det okkuperte Norge, våren 1945. Viljen til å befeste og styrke det som hadde utviklet seg til å bli et fag med ambisjoner var foreningens utgangspunkt.

 


Gjennom initiativer og aktiviteter igangsatt av medlemmer som ville utrette noe, og som så verdien av å styrke profesjonene i den felles fronten som NIL er, har faget og foreningen utviklet seg til å bli det det er i dag.

Ved å dykke inn i foreningens historiske aktivitet, møter vi aktiv deltakelse og engasjement i debatter og problemstillinger som preget samtiden. Fra 1950- og 1960-tallets debatter om hjemmets utforming, via 70-tallets gryende debatt rundt forbruk og miljøbevissthet, til 80-tallet hvor vi stilte spørsmåltegn ved det som begynte å bli et klassesamfunn, hvor interiørarkitekten til stadighet måtte forsvare seg mot en rådende holdning om at vi kun var interessert i å være knekter i pyntesyke jappers hoff.

NIL har alltid handlet om å manifestere og ta styring over vår egen rolle i samfunnet, og å korrigere misoppfattelser som måtte finnes der ute. Ved siden av å stimulere til å sørge for at vår kompetanse utvikles for å fortsette å være relevant i et samfunn i endring, er befestningen av hvem vi er vår viktigste gjøren også i framtiden.

Gjennom å ha blitt virkelige fag med faglige rammeverk, har også foreningens virkelighet forandret seg. Vi har blitt et nettverk av stolte fagutøvere, og foreningen har fått et nettverk som er med på å gi oss slagkraft i det norske design- og arkitekturfeltet.

Utfordringen for en liten organisasjon med ambisiøs deltakelse i det som utgjør norsk arkitektur og design, ligger i de begrensede midlene som foreningen disponerer.

NIL er, og har alltid vært, avhengige av engasjementet som vi finner blant medlemmene.

Det er disse nettverkene foreningen kan tilby deg i ditt engasjement for å være med på å utvikle fagene, slik at vi også i framtiden kan styrke og legge til rette for at profesjonene går en lys framtid i møte.

Enkeltutøvernes egne engasjement har brakt fagene til statusen de har i dag. Vi er over 600 fageksperter, med medlemskap i NIL, rundt om i Norges land, som alle tenker, observerer og opplever hvordan det er å være fagutøver der ute.

Vil du kaste lys over noe som provoserer, noe som trenger oppmerksomhet, eller vil du stille spørsmålstegn ved noe? Ja, så er disse sidene dine, og du har sjansen 11 ganger i året.
Send innspill til nil@nil.no og merk e-posten Innspill til Arkitektnytt.


Hans Christian Elverhøi Thomassen
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL