NIL mener: European Council of Interior Architects (ECIA) General Assembly 2016

Arkitektnytt nr. 10/2016

Årets General Assembly foregikk i Sveits med den sveitsiske landsbygda som bakteppe. Fra Zürich gikk turen til Ittingen hvor vi ble innlosjert i klosteret Kartause. Derfra gikk turen videre ut på landsbygda for å spise middag hjemme hos VSI.ASAIs president Thomas Wachter. En hyggelig kveld og en fin måte å bli kjent med de andre delegatene.

Neste morgen ble vi skysset fra lavlandet opp på fjellet, nærmere bestemt Chäserrugg 2 262 moh. Da vi kom på toppen var dessverre tåken tett, men arkitekturen var like fullt spektakulær. Det nye restaurantbygget er tegnet av Herzog & de Meuron ligger og flyter på toppen med 360 graders utsikt. Noe vi fikk oppleve utover dagen da tåken lettet.

Selve møtet ble godt gjennomført og vi fikk en presentasjon av arbeidet som har vært gjennomført i ECIA det siste året.

 

Chäserrugg 2262 moh. Det nye restaurantbygget er tegnet av Herzog & de Meuron. Foto: Terese Simonsen

ECIA har det siste året jobbet for å bygge organisasjonen internt, og fokusert på å bedre kommunikasjon både internt og eksternt. Inn under dette arbeidet hører arbeid med ny webside, medlemslandene har fått en fast kontaktperson i ECIAs styre, og det har vært jobbet med alternative måter å skaffe inntekter på for å bedre en anstrengt økonomi. Det diskuteres også om tiden er moden for å gjenoppta kontakten med The International Federation of Interior Architects/Designers (IFI).

Temaet for årets «round table discussion» var godkjenningsordninger for interiørarkitekter, og det ble diskutert fordeler og ulemper med godkjenningsordninger. For NIL ble dette en særdeles nyttig og interessant diskusjon, og vi fikk innblikk i andre europeiske lands ordninger og utfordringer.

Årets ECIA General Assembly ble avsluttet søndag formiddag med omvisning på «Toni Areal» som var et gammelt meieri som ble bygget om til faghøyskole for kreative fag.

Alt i alt var dette et svært interessant forum å delta i, og det ga inspirasjon til å følge opp et tettere samarbeid med ECIA, og de andre medlemslandene, det er mye å lære fra dette samarbeidet.

 

Terese Simonsen
President i NIL, interiørarkitekt MNIL