NIL mener: Det skrevne ord

Arkitektnytt nr. 03/2016

Faglitteratur knyttet til interiørarkitektur og møbeldesign i Norge er noe vi trenger mer av. Noen få bøker er utgitt, men vi skulle hatt så mye mer. For i tillegg til at faget er svært mangfoldig, er også det under modernisering og utvikling. Faget profesjonaliseres, det vokser og fasetteres. Det er derfor nå viktigere enn noensinne å få dokumentert fagutviklingen og hvordan interiørarkitekter og møbeldesignere utøver sitt virke.

En av de få som har tatt dette på alvor, er Ellen S. Klingenberg, interiørarkitekt MNIL og arkitekt MNAL. Klingenberg er redaktør av boken «Interiørarkitektur» utgitt i 2015. Hun har, i tillegg til å skrive om faget selv, samlet viktige artikler av ulik årgang mellom to permer. Her er både norske og utenlandske forfattere representert.

Klingenberg skriver selv om å finne kjernen i faget, og ønsker å finne selve definisjonen av interiørarkitektur. Det fører oss naturlig videre til andre artikler hun har samlet, som blant annet omfavner tverrfaglighet og interiørarkitektenes viktige bidrag i arkitektur-fellesskapet, og til artikler som omhandler forming av rom og forståelse for mennesket i arkitekturen.

Det er også interessant å lese Erling Dokk Holms forord, med hans blikk på faget. Han har blant annet arbeidet akademisk med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster, og ser interiørarkitektur som et «grenseløst tema».

God dokumentasjon og teori er helt avgjørende for at faget skal få sin rettmessige plass som en sentral og toneangivende arkitekturdisiplin. Vi trenger flere gode artikler om vår rolle som bindeledd mellom bruker og bygg, som formidler av gode romopplevelser i dagens samfunn.

Som interiørarkitekt har det vært en berikelse å lese Klingenbergs bok, og jeg håper boken vil inspirere andre til å skrive mer om faget. Og til dere som ennå ikke har lest denne boken, så har dere noe å glede dere til!

God lesning!

Torunn Petersen
Interiørarkitekt MNIL og styremedlem i NIL