NIL mener: Det lokale engasjementet

Arkitektnytt nr. 06/2016

Det har vært mye skriverier i Arkitektnytt om «dagen derpå» og om den havarerte prosessen rundt ny felles organisasjon. Det er ikke til å legge skjul på at det ikke ble det utfallet de fleste NILere ønsket, men som det har vært påpekt tidligere, så har ikke arbeidet vært forgjeves. Det er etablert en sterkere samarbeidsplattform med NAL og NLA som følge av prosessen.

Men NIL skal gå videre på egne bein, og vi skal være en aktuell organisasjon for våre medlemmer. NIL skal ivareta medlemmenes interesser over hele landet, og derfor må vi opprette en tettere dialog med lokalgruppene. Det er de som har best oversikt over hva som engasjerer lokalt - og ikke minst hvor skoen trykker.

Vi ser at det kan være utfordrende for de minste lokalforeningene å holde aktiviteten i gang, og det kan være både geografiske og økonomiske utfordringer som er årsaken til det.

Det sitter mange dyktige og engasjerte fagfolk rundt omkring som vi ønsker å ha aktivt med på laget.

Vi håper å finne løsninger hvor samarbeidet og erfaringsutvekslingen mellom NIL lokalt og NIL sentralt styrkes. Tilrettelegging for aktiviteter lokalt er et av områdene vi tenker på som kan organiseres sentralt og som vil komme lokalforeningene til gode.

NIL har begrenset med ressurser, men det er hvordan vi bruker ressursene, som avgjør hvilke resultater vi oppnår. Da er innspill fra lokalforeningene og enkeltmedlemmer viktig.

Tiden er inne for å se opp og frem - og bygge en ny og sterk interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere. Vi skal ta med oss historikk og alle gode erfaringer på veien videre, men det viktigste er å høre medlemmenes visjoner, hva ønsker NILs medlemmer at organisasjonen skal være for dem i årene fremover?

Terese Simonsen
President i NIL, Interiørarkitekt MNIL