NIL mener: Design, verdiskaping, miljø og etikk

NIL mener: Design, verdiskaping, miljø og etikk

Arkitektnytt nr. 08/2017
Norsk møbeldesign blir lagt merke til ute i verden, og vi ser at det er skapt begreper som New Nordic design. Produsenter innen interiørdesign over hele verden ser til Norden og tar tak i kvaliteter som har sitt utspring i det nordiske levesettet og livsstilen, som kommer til uttrykk gjennom en enkel og ren holdning til form og materialer.

Design er i dag igjen en reel eksportvare for Skandinavia. Denne tendensen må vi som land og ferdigvareprodusent ta tak i, fordi det er her den virkelige muligheten for stor verdiskaping ligger.

Gjennom design og hjemlig produksjon vil vi kunne oppnå en reel verdiskaping som er hundre ganger større enn ved kun å eksportere designen.

For å underbygge et slikt mål, må vi vekk fra en ensidig holdning om at pris er den viktigste drivkraften for våre valg i kjøp og salg. Et produkts helhetlige kvalitet, livssyklus og miljømessige og sosiale avtrykk bør i større grad danne utgangspunktet for en verdisetting i våre valg.

I dag ser vi også at mye av kostnadene til produktene ligger i at de går gjennom svært mange salgsledd som skal ha sin del av kaka. I de fleste produkter i dag genereres 90% av kostnadene i forflytningen fra produsent til forbruker.
Hvordan er dette mulig? Jo, fordi mye av dagens produksjon skjer i lavkostland hvor man utnytter det faktum at lønninger og levekår ligger langt under det vi har i den vestlige verden. Mens de mellomliggende omsetningsleddene tar fortjenesten og øker kostnaden for forbrukerne. Enkelt sagt, så skor vi oss på at det er mennesker som ikke har tilgang til de samme mulighetene og rettighetene som oss…… Er dette riktig - og er vi stolte av det?

Hva med å tenke at vi bør dele denne kaka litt mer broderlig? Dette kan gjøres ved at vi etablerer en kortere vei mellom produsent og forbruker, og at det bør være mer verdiskaping gjennom produksjon og forbruk i et likeverdig marked. Med likeverdig marked mener jeg produksjon og verdiskaping som ikke skjer på bekostning av likeverd mellom mennesker og et bærekraftig miljø. Vi vil da i større grad klare å fordele verdiskapingen på de som har bidratt.

Hvis vi etablerer en slik holdning, vil også forutsetningene for en betydelig hjemlig ferdigvareindustri være mulig. Ved at vi sper på med våre krav til kvalitet og miljø, og en real dose med nordisk kultur og levesett, er alle muligheter som en nasjon med et mangfold av designdrevet ferdigvareproduksjon innen møbel og interiør tilstede.


Fredrik Torsteinsen
Styremedlem i NIL, møbeldesigner MNIL