NIL mener: Arkitekturdagen 2017 - med store forhåpninger

Arkitektnytt nr. 04/2017

Det nære samarbeidet mellom NAL, NIL og NLA fortsetter, og vi er i ferd med å få flere spennende samarbeidsprosjekter på plass.

Vi har kommet til enighet om å arrangere Arkitekturdagen 2017 sammen.

NAL er primus motor og styrer fremdriften, mens NLA og NIL har dedikerte oppgaver som vi skal løse til fellesskapet beste.

Det er store forhåpninger til at dette første, felles arkitekturarrangementet skal bidra til å styrke fellesskapet både på foreningsnivå, og ikke minst mellom profesjonene blant medlemmene.

Programkomiteen er sammensatt av representanter for alle tre arkitekturprofesjonene. De jobber frem et interessant innhold som forhåpentligvis vil gi alle som blir invitert lyst til å komme. Det ligger også an til befaringer til utvalgte prosjekter i sammenheng med Arkitekturdagen.

Og ikke minst blir det prisutdelinger, lansering av NILs årbok 2017 og en bransjefest det vil gå gjetord om i lang tid etterpå….

Sett av 21. september i kalenderen allerede nå – og meld deg på når invitasjonen kommer!

Vi gleder oss!

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL