NIL mener: Å være synlig er nødvendig for å lykkes som designer

Arkitektnytt nr. 05/2015

Den norske møbel- og innredningsindustrien er i dag ikke stor nok alene til å engasjere et levedyktig designmiljø. Derfor er unge, norske designere nødt til å forholde seg til et internasjonalt marked.

 

Et marked som stadig flere norske designere får et bra fotfeste i. Norske designere er i ferd med å lage et solid avtrykk og inntrykk i den internasjonale interiør- og møbelindustrien. Det kan også være positivt for norsk industri å benytte seg av norske designere med en internasjonalt orientert tankegang og bred kompetanse i forhold til et internasjonalt marked.

For å kunne etablere seg som designer i dag, er det alfa og omega å være synlig. Å vise frem ideene, tankene og visjonene sine for produsenter, presse og fagfolk gjennom prototyper og utstillinger er på mange måter designerens jobbsøknad. Det er slik man skaper viktige kontakter, relasjoner og arbeid. 

En av de viktigste arenaene hvor man gjør dette er i Milano, hvor årets største og kanskje viktigste designhappening for bransjen finner sted. Dette er stedet hvor produsenter, presse og andre fagfolk møtes, bygger nettverk og oppdager nye designtalenter.

Norske designere har kommet seg opp, ut og frem. Ikke bare gjennom sin kreativitet og faglige dyktighet, men også fordi de har kunnet presentere arbeidene sine på den internasjonale arenaen og blitt lagt merke til. Mange har stilt ut på egenhånd med støtte fra for eksempel fra Stikk (UD), men det finnes også større kollektive utstillinger som har blitt etablert av Klubben, 100% Norway, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Norwegian Presence.
Alle disse kollektive utstillingene og individuelle utstillinger er med på å bygge norsk design som en internasjonal eksportartikkel.

Skal man klare å leve som designer, er synlighet på den internasjonale arenaen viktig og nødvendig.

 

Morten Skjærpe Knarrum,
Styremedlem NIL, møbeldesigner MNIL