Klok beslutning på landsmøtet

Arkitektnytt nr. 05/2014

Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter, NA, er det viktigste og mest ressurskrevende prosjektet for NIL nå.

 

 

AFAG, NAL, NIL og NLA arbeider kontinuerlig med å orientere alle medlemmene om det viktige arbeidet som pågår for å samle alle arkitekter i en felles organisasjon. Prosjektet definerer og former viktige forutsetninger og fremtidige vilkår for vår profesjon.

Sluttrapporten ble lansert i mars og danner grunnlaget for at medlemmene i de fire organisasjonene skal kunne ta den viktige beslutningen.

Styret i NIL er av den klare oppfatning at en felles organisasjon er det beste for faget og for utøverne. På landsmøtet 29. mars 2014 fikk NIL-styret bekreftet at medlemmene stiller seg bak styrets innstilling. Landsmøtet fattet vedtak om, sammen med andre arkitektorganisasjoner, å opprette Norges Arkitekter fra 1.5.2015. Det var en svært konstruktiv og positiv dialog på landsmøtet. Det historiske vedtaket ble enstemmig vedtatt, 143 medlemmer stemte for forslaget. Ingen stemte imot.

Til tross for at det i prosessen har vært stilt kritiske og viktige spørsmål, har den grundige prosessen gitt medlemmene mulighet til å la saken modne i forkant av den viktige avgjørelsen.

Interiørarkitektene tok et klokt valg på landsmøtet, en djerv og uredd beslutning som viser at medlemmene tenker langsiktig og ønsker den mest optimale interesseorganisasjonen for fremtiden. Men vi har ikke kommet i mål ennå. I høst skal alle medlemmer i AFAG, NAL, NIL og NLA få muligheten til å avgi sin stemme i en uravstemning.

Det kontinuerlige informasjonsarbeidet opp mot medlemmene vil fortsette, og vi kan bare fastslå at vi går en særdeles spennende tid i møte!

 

Siv Senneset

President i NIL, Interiørarkitekt MNIL