Interiørarkitekter ivaretar kvaliteten ved å planlegge innenfra og ut

Arkitektnytt nr 6/2013

NALs president Kim Skaara beskrev tendenser i norsk boligutvikling i DN 6. mai. Arkitektene føler seg truet av utbyggerens negative innflytelse på boligutviklingen. De føler seg maktesløse overfor byggherrer som verken bidrar til kvalitet, fornuftige driftsutgifter eller gode planløsninger. Innlegget kan også oppfattes som en kritikk av NAL’ere som er den yrkesgruppen som prosjekterer og utformer leiligheter. Dagens boligproduksjon er ikke utelukkende et resultat av andre gruppers beslutninger.

En avgjørende endring for å oppnå tilfredsstillende boligkvalitet er å ta i bruk interiørarkitekters kompetanse samtidig som arkitekten starter sitt prosjekteringsarbeid. Bygg må også planlegges innenfra og ut. En finner ikke nye leiligheter på markedet med tilfredsstillende brukbarhet og ønsket planløsning. Dagens boligutvikling er ensartet og uten mangfold i løsningsvalg, materialbruk og estetisk utrykk. Det eksisterer et uutnyttet potensial i utviklingen av leilighetsplaner.

Interiørarkitektene har fagkompetanse til å bearbeide planløsninger og vesentlig forbedre boligkvaliteten. I dag benyttes interiørarkitektene sin kompetanse for å begrense skadene, nye leiligheter må bygges om før folk flytter inn for å oppnå noe i nærheten av ønsket kvalitet.

Med arkitektfaglig kompetanse ivaretar interiørarkitektene boligkvaliteten ved å sikre funksjonelle og sosiale behov hos beboerne. Interiørarkitektene prosjekter innenfra og ut, menneskelige behov står i fokus. Du trenger ikke være Einstein i arkitekturpsykologi for å skjønne at fysiske omgivelser har en innvirkning på vår mentalhelse og oppførsel, skrev sivilarkitekt MNAL Morten Ramm Salbu kort tid før han gikk bort.

Likevel opplever vi at kortsiktig økonomisk gevinst for utbygger er styrende og at den samfunnsøkonomiske betydningen som innebærer fornøyde beboere og velfungerende sosiale bomiljø blir mindre vektlagt også av arkitekter.

 

Siv Senneset, President i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)