Fremtidsvisjoner

Arkitektnytt nr. 02/2014

Bygningsarkitektene har oppnådd noen rammebetingelser som de mindre arkitektprofesjonene også ønsker seg.

 

 

Godkjenningsordningene for ansvarsrett omfatter blant annet arkitekturprosjektering og landskapsutforming, dette sikrer arkitektene en betydelig rolle i prosjekter. Interiørarkitektene er ikke omfattet av disse godkjenningsordningene, og vi opplever derfor at andre faggrupper utfører interiørarkitektfaglige oppgaver.

Et annet eksempel er Doffin, databasen for offentlige innkjøp, der interiørarkitektfaglige tjenester ligger under samme CPV kode som reklame - og ikke sammen med bygg, byplan og arkitektrelaterte tjenester.

Wildcard-ordningen, igangsatt av kulturdepartementet, forvaltet gjennom Norsk Form og NAL for å styrke nyetablerte arkitektfirmaers innpass i markedet, er en ordning vi ennå ikke har fått gleden av å delta i. NIL mener at denne ordningen også bør omfatte unge interiørarkitekter i etableringsfasen.

NIL ønsker å styrke interiørarkitekters rolle i bygge- og forvaltningsprosesser gjennom større deltagelse og tydeligere ansvar. Vi ønsker å bedre interiørarkitektenes arbeidsvilkår. I Norges Arkitekter ser vi en mulighet til å endre rammevilkårene for interiørarkitektene ved å påvirke viktige samfunnsprosesser. Vi har et udiskutabelt behov for flere studieplasser på masternivå, og gjennom økt innflytelse på Akademikernes policydokumenter, deriblant utdanningspolitisk dokument, vil vi være et skritt nærmere flere av våre viktigste mål.

 

Siv Senneset

President i NIL, Interiørarkitekt MNIL