Flere, sterkere, bedre - NIL mener

Arkitektnytt nr. 11/2012

NILs styre, daglig leder og komiteer har i 2012 hatt et aktivt år. I tråd med handlingsplanen har styret igangsatt flere prosjekter som planlegges ferdig til landsmøtet i 2013. Samtidig har NILs komiteer fortsatt arbeidet med å styrke og tydeliggjøre kompetansen blant medlemmene. Men ikke minst ser vi flere og flere aktive medlemmer i lokallagene. Til sammen danner dette et godt fundament for en sterkere og bedre organisasjon.

Reforhandling av tidsskriftsavtalen og åpning for assosiert medlemskap var to saker som skapte stort engasjement på landsmøtet i 2012. Men til tross for at styret ikke fikk medhold for sitt syn, viste det med tydelighet NILs mange engasjerte medlemmer.

NIL har i alt 6 komiteer bestående av ca. 30 medlemmer. Sammen og hver for seg danner de selve grunnfjellet i organisasjonen. I år har profesjonskomiteen under ledelse av Hanne Arvik utarbeidet et kvalitetssikringssystem for små og mellomstore kontorer, som blir lagt ut på  NILs medlemssider før landsmøtet.

En annen komite er NILs opptakskomité under ledelse av Bente Opdal som behandler søknader om medlemskap på særskilt grunnlag. Hvilken bakgrunn er nødvendig, og hvor høy interiørarkitekt- eller møbeldesignkompetanse må til for å bli medlem i NIL? Dette er noen av spørsmålene opptakskomiteen til enhver tid tar stilling til, basert på dagens opptakskriterier.

En like viktig komité er Utdanningskomiteen under ledelse av Elisabeth Paus. Arbeidet med å få flere Mastergradsplasser har stått i sentrum. De har også sammen med opptakskomiteen vurdert nye kriterier for medlemskap i MNIL. Resultatet av komiteenes arbeid vil bli presentert på neste landsmøte.

Styret ser også frem til svarene på NILs spørreundersøkelse, som vil være et viktig utgangspunkt for videre arbeid.

På vegne av styret benytter jeg anledningen til å takke alle for stor innsats og bidrag til at MNIL til enhver tid skal være den foretrukne samarbeidspart ved prosjektering og utvikling av rom, innredninger og møbler. En stor takk til daglig leder som har gjort det mulig å få etablert nye kontakter i Statsbygg, departementer, og andre offentlige etater – arbeid som ikke alltid er like synlig men desto viktigere for å styrke organisasjonen.  

God jul!

Trond Ramsøskar

President NIL