Faglig utviklingsarbeid i NIL


Arkitektnytt nr. 09-10/2015

Budsjettpost for faglig utviklingsarbeid i budsjettet 2015

Foreløpig ingen utgifter – kun arbeidsinnsats

På NILs landsmøte 25. april 2015 ble det besluttet å sette av penger i budsjettet for faglig utviklingsarbeid. Til nå har vi ikke brukt av disse pengene, men arbeid pågår på mange områder – og arbeidsinnsatsen som legges ned er stor fra mange aktører.
Her er informasjon om noe av det som pågår:

Utvikling av kurs sammen med NAL
NIL har nå et systematisk samarbeid med NAL for å utvikle kurs med større bredde og nedslagsfelt. En av de direkte fordelene som tilfaller medlemmene, er at NIL-medlemmer betaler samme pris som NALere for å delta på kurs. Selvfølgelig forsøker vi å få laget kursene så relevante som mulig også for våre medlemmer.

Utvikling av maler for utlysning av konkurranser
For bedre å kunne påvirke til flere utlysninger av gode konkurranser for interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester, har det en tid pågått arbeid med å lage veiledere/maler for utlysninger. Se innlegget fra interiørarkitekt MNIL Terese Simonsen, styremedlem i NIL.

Planer for å bearbeide oppdragsgivere slik at malene blir tatt i bruk
Når konkurranseveilederne er klare, vil vi iverksette en plan for bearbeiding av oppdragsgivere for å få dem til å ta veilederne/malene i bruk – og dermed (forhåpentligvis) senke terskelen for å utlyse flere konkurranser som er relevante for NILs medlemmer.

Doffin, CPV-utlysningskoder
NIL har fått lovnad om at egne CPV koder på Doffin for interiørarkitekttjenester og møbeldesign vurderes ved neste gjennomgang, slik at det kan bli opprettet egne CPV-koder sidestilt med Arkitekttjenester og Landskapsarkitekttjenester. Vi krysser fingrene.

Det jobbes med utvikling av iark-maler i AY10 for å forenkle bruken av verktøyet
Det har allerede vært jobbet med dette over en lang periode, men nå er det også gjennomført en workshop med et større antall deltakere blant NILs medlemmer. Arkitektbedriftene i Norge (AiN) har laget en plan for å få ferdigstilt iark-malene. Når malene er klare, vil det bli tilbudt kurs for NILere for å lære seg å bruke verktøyet rasjonelt.

Egen arbeidsgruppe for å sikre deltakelse og vurdering av interiørarkitektur i arkitekturkonkurranser
Arbeid med å gjennomgå arkitekturkonkurranser og sikre at interiørarkitektur blir vurdert på linje med bygg- og landskapsarkitektur er påbegynt. Første kommunikasjon med «priseier» er i gang, vi er spente på om statuttene og jurysammensetningen blir endret iht. NILs innspill.
I midten av oktober skal arbeidsgruppen ha møte med Norsk design- og arkitektursenter for å gjennomgå prisene de deler ut.

Synliggjøring av NIL og MNIL
Den beste måten å synliggjøre hva interiørarkitekt MNIL og møbeldesigner MNIL jobber med, er å distribuere NILs årbok INTERIØR & MØBLER til oppdragsgivere, beslutningstakere og påvirkere. I 2015 distribuerte vi ca. 1400 årbøker direkte til disse målgruppene. Sammen med årboken sendes et skriv som er tilpasset mottaker.
Årboken ble i 2015 produsert i et opplag på 3400. I tillegg til målgruppene over, er årboken sendt til alle NIL-medlemmer, annonsører og abonnenter. Årboken selges via Narvesen, på nettet og hos DogA.

Bruk MNIL sammen med tittelen
For å befeste verdien av å være medlem i NIL (MNIL) er det helt nødvendig at alle medlemmer benytter bokstavene sammen med tittelen sin – i alle sammenhenger. Selvfølgelig når man signerer dokumenter og sender eposter, men også i forbindelse med intervjuer og når man uttaler seg til pressen eller skriver innlegg. Dette bør være i alles interesse.
Dette sier NILs vedtekter paragraf 4.3  Særskilte rettigheter og plikter for medlemmene:
4.3.1   Medlemmene har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening», forkortet MNIL, sammen med tittelen.

NIL opplever nå at langsiktig arbeid gir uttelling
NIL er en naturlig høringsinstans for departementene. Høringsutkastene vurderes av Profesjonskomiteen eller styret i NIL før eventuelle innspill sendes.

Det er gledelig å oppleve at NIL ved flere anledninger den senere tiden har blitt kontaktet for å være med og kvalitetssikre pågående arbeid. Nå sist for å komme med innspill til jurymedlemmer for DogAs priser og for å være med å utvikle Norsk design- og arkitektursenters strategi.

 

Mona Lise Lien

Daglig leder i NIL