Faglig smøring?

Designers Corner 2012 ble nylig gjennomført i Oslo.

Hvert år blir arkitekter og interiørarkitekter som har sitt virke i utkant-Norge utenfor Oslo invitert til hovedstaden for å oppdatere seg på designnyheter fra ulike leverandører.

Designers corner gjennomføres som et samarbeidsarrangement mellom ulike sowroom i Oslo.

I år besøkte ca 80 fagutøver 29 produsenter på 4 ulike showroom.

Det er vesentlig for oss som utøvere å holde oss orientert om nyheter og være bevandret i produktsortimentet.

Faglig utbytte av slike og tilsvarende arrangement er stort, og som ekstrabonus får en sosialt utbytte; nye og eksisterende relasjoner pleies.

Utøvende i arkitekturfaget tar hele tiden avgjørende materialvalg for små og store prosjekter, produsentenes ønske om å påvirke oss i ulike retninger kjenner vi til. Vi ble tidligere og blir fremdeles invitert til å delta på utenlandsturer der en besøker en spesifikk fabrikk eller produsent, vi blir invitert på lanseringer og fester. Men føler vi oss trygge på at vi vet hvor grensen for faglig oppdatering og smøring går?

Arrangementet Designers Corner blir av de fleste vurdert som etisk forsvarlig å delta på fordi det er et bredt utvalg av produsenter som presenteres, vi lar oss ikke i større grad knytte opp mot enkeltprodusenter.

Etikk er viktig for omdømmet og det kan være noe av årsaken til at de større bedriftene i vår næring har fått sterkere fokus på korrupsjon og smøring de senere årene.

De større arkitekturbedriftene utarbeider etiske retningslinjer som blant annet sier noe om hvordan ansatte skal forholde seg til gaver og andre personlige fordeler. Undersøkelser viser at smøring forekommer sjeldnere nå enn for 10-15 år siden. Men vår bransje utsettes for påvirkninger og spesielt de mindre foretakene kan ha behov for å gjennomgå rutinene.

Det finnes råd; NHO har utarbeidet en veileder mot smøring.

Guiden til bedrifter som vil ha økt bevissthet om gaver, representasjon og lignende!

Se på bedriftens etiske retningslinjer før stormen av invitasjoner til sponsede faglige sommerfester og turer kommer inn over oss!

Styremedlem i NIL,  Interiørarkitekt MNIL og arkitekt MNAL Siv Senneset