Etiske holdninger og prinsipper

Arkitektnytt nr. 02/2015

Etiske holdninger og prinsipper er viktig når man skal være, og fremstå som, en profesjonell interiørarkitekt. Nåløyet for å bli medlem i NIL er trangt for å sikre at medlemsmassen består av kompetente og seriøse utøvere.

NIL setter som krav, og tar det som en selvfølge, at alle våre medlemmer følger våre etiske regler. Ikke minst at man ønsker å følge disse nettopp for å kunne være oppdragsgivers nøytrale tillitsmann som opptrer for å fremme det beste for prosjekt og oppdragsgiver.

De etiske reglene for IFI, NIL og ECIA ble første gang vedtatt på IFIs kongress i Berlin 7. oktober 1965, som prinsipper for yrkesutøvelsen. Reglene ble revidert i 1990 og 2004 og er gjeldende for medlemmer av NIL. Brudd på disse reglene kan føre til eksklusjon av NIL.

Vi ser at vi nå oftere er nødt til å fremheve og repetere noen av punktene.

Essensen i reglene er at interiørarkitekten skal være oppdragsgivers uavhengige tillitsmann og kun skal motta betaling i form av honorar fra sin oppdragsgiver for sitt utførte arbeid. Interiørarkitekten skal alltid fremme de produktene som vil være best egnet for prosjekt og oppdragsgiver. Dersom interiørarkitekten mener at et egentegnet produkt bør benyttes, skal han/hun informere oppdragsgiver om de eventuelle økonomiske fordelene/godene tilknyttet dette, som for eksempel royalties.

Dagens marked er preget av et enormt utvalg av produkter og muligheter, dermed øker også konkurransen mellom produsenter og leverandører. Vi blir av og til kontaktet av leverandører som tilbyr returprovisjon, det vil kunne prege våre faglige avgjørelser dersom man tar imot dette.

Det er påkrevet med full åpenhet i de tilfeller hvor interiørarkitekten har en avtale med en leverandør, og klienten skal i så fall informeres om dette på forhånd.

Styret i NIL har nylig mottatt informasjon fra leverandører som opplever press, og til og med krav, om provisjon fra interiørarkitekten. Dette kravet fører til at leverandørene må ta høyere priser, og oppdragsgiver betaler mer enn han/hun egentlig skulle.

Det er viktig at vi tar innover oss denne utviklingen av en ukultur, og forstår betydningen av tilliten tilknyttet en MNILer, ikke bare knyttet opp mot egne oppdrag, men også ringvirkningene og tilliten til hele bransjen.

 

Benedicte Arentz

Interiørarkitekt MNIL , visepresident i NIL