Det er viktig at vi holder oss orientert

Arkitektnytt nr. 10/2013

European Council of Interior Architects (ECIA) hadde sin årlige generalforsamling i Amsterdam den 7. september i år.

 

 

 

Det er viktig å holde oss orientert om utviklingen i våre søsterorganisasjoner, både for «å ta pulsen” på hva som skjer innen faget i Europa, og for å se hvor NIL er i forhold til denne utviklingen.

Hovedpunktet på agendaen var oppdateringen av «European Charter of Interior Architecture Training» som beskriver hva ECIA mener skal kreves for å bli godkjent som profesjonell interiørarkitekt av organisasjonene som er tilsluttet ECIA.

Endringene er hovedsakelig en tilpasning av formuleringene til «Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning» som følger av Bolognaoverenskomsten.  Utdanning ved høyskolene i Norge beskrives i dag etter det samme rammeverket.  Det dreier seg om å beskrive læringsutbyttet studenten skal ha ervervet gjennom studiets deler via Bachelor og Master.  Læringsmålene kategoriseres som: kunnskap, ferdigheter og kompetanse.  
Det beskrives også krav til veiledet praksis etter endt utdanning.  

Stadig oftere studeres og praktiseres faget på tvers av landegrensene. Et felles dokument for organisasjonene gir oss en faglig felles plattform og kriterier for holde et likt nivå i Europa. Dette gir våre medlemmer muligheten til å praktisere på et likeverdig nivå i utlandet med et evt. medlemskap i en av våre søsterorganisasjoner (foreningen til det landet man er i).

Dokumentet skal være under utvikling i tråd med samfunnets utvikling. Dokumentet ble signert av representantene fra landene som var til stede.

 

Benedicte Arentz 

Visepresident i NIL, Interiørarkitekt MNIL