Åpen vei mot en NY felles organisasjon

Arkitektnytt nr 4/2013

NIL, NAL, NLA og AFAG vil nå starte forhandlingene med mål om å etablere en ny felles arkitektorganisasjon. Arbeidstittelen er Prosjekt: Norges arkitekter. Administrasjon, styremedlemmer, lokalledere og alle øvrige medlemmer i de fire organisasjonene vil bli berørt hvis man går mot en styrt avvikling av de respektive organisasjonene. For styret i NIL er det viktig at prosessen mot en nedleggelse av NIL og dannelsen av en ny felles arkitektorganisasjon er så åpen og demokratisk som mulig.

For NIL har målet aldri vært sammenslåing, men en ny frisk felles organisasjon, organisert i tråd med fremtidens utfordringer.

NILs styre diskuterte ny felles organisasjon med lokalgruppelederne på et møte i januar 2013. Styret fikk sterkt støtte til å gå inn i prosessen. Det primære ønsket var en ren fagorganisasjon, men NIL har likevel valgt å stille seg positivt til at også AFAG er med i den videre prosessen.

Det er naturlig og ønskelig at både ansatte og medlemmer stiller spørsmål rundt fremtidens organisering. Hva skjer med NILs årbok? Hva skjer med møbeldesignerne i en ny organisasjon? Hva skjer med den populære portfolioen på NILs nettsider? Hvilken rolle vil man som arbeidsgiver få i den nye organisasjonen? Og hvordan vil administrasjonen bli organisert i den nye arkitektorganisasjonen? I prosessen fremover er oppgaven til NILs representant å få frem svar på så mange som mulig av disse og andre spørsmål medlemmene er opptatt av.

NIL er til for medlemmene. I arbeidet med en så avgjørende sak er det viktig at prosessen er åpen og inkluderende. NIL oppfordrer alle medlemmer om å ta del i prosessen videre og gjerne lokalt hvor alle organisasjonene er representert. Innflytelse skapes gjennom deltagelse.  En ny felles arkitektorganisasjon er intet unntak.

Trond Ramsøskar,

President i NIL