Alle skal med - NIL mener

Arkitektnytt nr. 10/2012

NILs styre har som mål å samle alle kvalifiserte interiørarkitekter og møbeldesignere i Norge. Interiørarkitekter og møbeldesignere med fullført master i design, dvs 3-årig bachelor og 2-årig master blir fullverdige medlemmer.  Fagutøvere med godkjent søknad med portfolio blir også ordinære medlemmer. Noe alternativ til ordinært medlemskap tilbys ikke i dag. Hva kan NIL oppnå med differensiert medlemskap, hvor man åpner for assosierte medlemmer?

En rundspørring blant et utvalg interiørarkitektkontorer avslører at dagens sammensetning av yrkesutøvere er god og blandet. Tanken om at forskjellig bakgrunn, utdannelse og arbeidserfaring avler kreativitet er rådende.  Her finner man både ansatte med bachelor- og mastergrad fra Norge og utlandet, arbeidende side om side.

I dag har NIL ikke noen form for tilbud til de som har fullført bachelorstudiet, men som har valgt å vente med master, eller ikke har fått plass på studiet. Dette er en stor gruppe, ofte med bakgrunn fra utlandet og behov for et faglig nettverk som NIL kan tilby. Samtidig er det en gruppe med betydelig faglig ballast innen våre fag som NIL kan ha nytte av i sitt arbeid.

NIL har ikke som mål å senke terskelen for ordinært medlemskap. Medlemskap i NIL, MNIL, skal fortsatt være bransjens kvalitetsstempel. Men skal NIL være på linje med virkeligheten i arbeidslivet er organisasjonen nødt til å favne dem med bachelor gjennom å tilby dem et begrenset medlemskap.  Som assosierte medlemmer vil de oppleve en positiv faglig felleskap og en tilknytning og lojalitet til NIL. Et resultat av assosiertmedlemskap vil trolig bli flere engasjerte medlemmer, flere kurs, men ikke minst en foryngelse av medlemsmassen.

Å åpne for assosiert medlemskap er et nødvendig rekrutteringstiltak for å nå NILs mål om å samle alle kvalifiserte interiørarkitekter og møbeldesignere i Norge. Det er først når alle yrkesutøvere er med, at NIL vil bli en slagkraftig organisasjon for eldre og yngre utøvere innen våre fagområder.

President i NIL, Trond Ramsøskar