NIL mener: Det må skje en endring av kreditering for fremtiden!
Foto: Espen Grønli

NIL mener: Det må skje en endring av kreditering for fremtiden!

Arkitektnytt nr. 08/2022
Mange av oss har sikkert kjent på følelsen av å bli stående på sidelinjen i prosjektsammenheng. Det er ikke en god følelse når man vet at det har vært et tverrfaglig samarbeid for å komme frem til det endelige sluttresultatet.
 

Det viser seg gjentatte ganger at interiørarkitekter ikke krediteres for sitt arbeide. Hvorfor er det blitt slik at man hopper over interiørarkitektene når det skal skrytes av et byggeprosjekt? Alle kan glemme seg bort en og annen gang, men dette er en evig gjenganger. Når jeg leser en artikkel om et byggeprosjekt, blir jeg stolt over hva fagfolk sammen klarer å skape. Samtidig søker jeg etter utførende på det enkelte prosjektet. Det kommer klart og tydelig frem både hvem som er gårdeier, utførende entreprenør, arkitekt og tekniske fag, men dessverre «glipper» det ofte hos skribent å fremheve skaperen av løsningene for brukers behov og identitet. Ved prisutdelinger gjentas opplevelsen fra det skrevne ord - de samme fremheves og krediteres, mens interiørarkitekten dessverre ofte utelates. Priser deles ut til gårdeier og arkitekt, men det burde da være klart og tydelig at struktur og helhet i et bygg også inneholder interiørløsningene.

Ja, interiørarkitekten tiltransporteres ofte av leietaker i byggeprosjekter, men deltar også på gårdeiers side. Når interiørarkitekten bistår leietaker tilhører vi ikke byggeprosjektteamet, men likegyldig hvor man sitter ved bordet, så skapes sluttresultatet av det samarbeidet som utføres.
Et ferskt og godt eksempel jeg ønsker å trekke frem i denne saken er Pressens Hus. Prosjektet ble gjennomført med sømløst samarbeid mellom bruker, brukers interiørarkitekt, gårdeier, entreprenør og arkitekt. Prosjektet har vunnet priser, er omtalt en rekke ganger hvor de andre fagene trekkes frem, men dessverre uteblir krediteringen av interiørarkitektene.
Pressens Hus er et av signalprosjektene i NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2022, i prosjektpresentasjonen omtales det tverrfaglige samarbeidet på en grundig måte – slik det skal gjøres.
Lanseringen av årboken ble avholdt i kantinen i Pressens Hus 24. august.

At Arkitektnytt i denne utgaven tar opp problemstillingen om manglende kreditering er flott - og gjør at jeg har en forventning til at vi får en endring. Det er et mål for NIL at interiørarkitekter får den plassen man fortjener for det arbeidet som er utført i prosjektene vi er med på - og blir kreditert på lik linje med de andre fagene både i media og ved pristildelinger.

Monica D. Heck
President i NIL
Interiørarkitekt MNIL