NIL mener: Hold av dagen lørdag 24. september!
Foto: Arek Stepkowski

NIL mener: Hold av dagen lørdag 24. september!

Arkitektnytt nr. 06/2022
Årets fagdag avholdes som del av Oslo arkitekturtriennale (OAT) som i år har temaet «Oppdrag nabolag», og undertittel «(Re)former for fellesskap». Triennalens åpningsdager er 21. til 25. september, og NILs fagdag planlegges lørdag 24. september. Vi tyvstarter også med befaring, fagdebatt og sosialt treff fredag 23. september.

«Oppdrag Nabolag» er en invitasjon til å løfte den felles forestillingsevnen om hvordan vi kan forme hverdagens steder (1). NILs fagdag skal sette søkelys på et godt nabolag, og se på det fra innsiden.

Nabolag er et viktig sosialt og fysisk felleskap, men et godt nabolag handler like mye om følelsene de vekker som de fysiske rammene. Vi ønsker å føle oss trygge, at vi hører hjemme i nabolaget vårt og i bydelen. Vi vil gjerne identifisere oss med stedet vi bor, kjenne eierskap og ha mulighet til å påvirke hvordan vi har det rundt oss. Vi ønsker å bo et sted som vekker vår nysgjerrighet og inspirerer oss, vi vil oppleve mangfold av aktiviteter, uttrykk og muligheter. Et godt nabolag skaper engasjement, oppmuntrer beboere til å påvirke og mene. Dette fører til følelse av tilhørighet, og skaper en sosial infrastruktur hvor mennesker kan være sammen og blomstre. Interiørarkitekter spiller en viktig rolle i brukerprosesser, sørger for menneskesentriske og klimariktige valg.

I løpet av fagdagen skal vi sammen prøve å prototype en kulturelt ekspansiv fremtid for våre bygde omgivelser, som engasjerer både sosialt og miljømessig. Vi vil diskutere hvordan vi kan bringe sammen og pleie et mangfoldig fellesskap. Vi vil bli kjent med ny forskning innen materialvitenskap, synestetisk design, sosiologi, bærekraftig utvikling og deling av ressurser. Vi skal ha samtaler rundt bordet, og diskutere det vi har lært. Vi har sørget for at foredragsholderne representerer ulike områder av designarbeid. Runa Klock, Joanna Jurga (2) og Arild Eriksen er noen av dem vi får lære av.

Programmet fredag 23. september vil ha bibliotek som tema. Vi vil se på innredningsløsninger og høre interiørarkitektens og byggherres tanker rundt hvordan bibliotek som bygg påvirker byen og nabolaget. Kvelden vil inneholde befaring, paneldebatt og sosialt treff. Mer informasjon om fagdagen og fredagsprogrammet kommer på nil.no i løpet av sommeren.

Vi ser frem til å endelig møtes fysisk og håper at mange vil få mulighet til å bli med oss.

Beata Brzoza
Interiørarkitekt MNIL
Styremedlem i NIL
Leder av programkomiteen for NILs fagdag

 

Fotnote:
1. Oslo Triennale
2. Dr Joanna Jurga