NIL mener: Et tettere samarbeid
Foto: Espen Grønli

NIL mener: Et tettere samarbeid

Arkitektnytt nr. 03/2022
Koblingen mellom møbeldesigner og interiørarkitekt var tettere på 50- og 60-tallet enn den er i dag. Dessverre. Det fantes signalprosjekter der begge yrkesgrupper bidro til å formgi unike interiører med spesialdesignede, stedspesifikke møbler, interiører og møbler som står seg den dag i dag. Det lå stolthet i å uttrykke en egen (norsk) identitet samtidig som man bidro til lokal og nasjonal verdiskaping - eller sagt på en annen måte, arbeidsplasser og industri.

Som yrkesutøver MNIL med én fot i begge profesjoner, mener jeg at interiørarkitekten og møbeldesigneren i større grad burde støtte seg på hverandres kompetanse. Gjennom samarbeid og tro på hverandres relevans, kan vi forme løsninger som står på egne ben, er egenartet og speiler dagens krav.

Mange nye interiører preges av internasjonale tendenser og sterke merkevarer. Løsninger og innredning framstår som trendy og generisk. Prosjekter blir for like hverandre.

Stolthet over norsk design og industri har ikke vært særlig utpreget i vårt fagområde de siste årene. Interiørarkitekten klager over at det er for få møbler å velge mellom og at prisnivået er for høyt. Og det er mye sant i det. Samtidig har interiørarkitektene selv bidratt til en negativ utvikling. Tilbud og etterspørsel går tross alt hånd i hånd. Når flere velger norsk, vokser også tilbudet!

Oppfordringen er herved gitt:

Interiørarkitekter! Velg identitet, kvalitet, bærekraft og nasjonal vekst. Vær bevisst på hva dine valg uttrykker om din fagetikk. Støtt din kollega, møbeldesigneren, og det som er igjen av norsk møbel- og innredningsindustri. Stå på barrikadene. Slå et slag for spesialdesign når det er mulig.

Sammen kan interiørarkitekter og møbeldesignere skape virkelig gode prosjekter – rom og møbler - som tåler tidens tann og øyets slitasje.

Fredrik Torsteinsen
Interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL
Styremedlem i NIL