NIL mener: Deling av kunnskap / Nr. 17
President i NIL Monica Døhlie Heck. Foto: Espen Grønli

NIL mener: Deling av kunnskap / Nr. 17

Arkitektnytt nr. 01/2022
Det er en positiv trend blant interiørarkitekter og møbeldesignere å dele kunnskap og erfaringer. Det oppleves også som en stor fordel å lære av hverandre innen faget vårt. Sane, Romlaboratoriet og SPINN inviterte 25. november til «Andre boller», første bransjetreff i en serie av flere, hvor de bygger på FNs bærekrafts mål nr.17, Samarbeid for å nå målene.

NIL heier på slike initiativtagere som skaper energi og engasjement hos så mange. I Sanes lokaler strømmet det på med ivrige debattanter og deltagere. Innleggene viste at det nytter for interiørarkitekter og møbeldesignere å påvirke byggebransjen og næringslivet i en bærekraftig retning med transformasjon og gjenbruk i fokus. Det er til stor glede og nytte for oss alle at vi har primus motorer som virkeliggjør kompetansedeling. NIL støtter denne trenden og ser frem til flere engasjerte treff i Nr.17-regi. Vi håper dette kan inspirere flere til å bidra med deling av kunnskap.

På NILs digitale landsmøte 2020 ble det uttrykt et ønske om å ha flere digitale, landsdekkende møter for å snakke fag og diskutere ulike faglige problemstillinger. Styret og administrasjonen tok utfordringen, og hver annen måned har vi invitert til digitalt lunsjrom. Her legges det opp til presentasjon av et tema eller prosjekt med påfølgende åpen dialog. I det digitale rommet har vi uformelle samtaler og presentasjoner som gjør at vi får en bedre kjennskap til likheter eller ulikheter mellom interiørarkitekt- og møbeldesignkontor i regionene.

Så langt har temaene i lunsjmøtene omhandlet alt fra bærekraftige lokaler i Kristian Augusts gate 13 med interiør av Scenario; sosialt engasjement og brukermedvirkning /samarbeid på Jordal fritidsklubb av Makers Hub; verdighet, stabilitet og kvalitet i Carpe Diem demenslandsby av Cadi, til deling av erfaringer på gjenbruk av inventar og byggematerialer.

Når vi nå er kommet inn i 2022, ønsker vi i tillegg til å presentere og diskutere prosjekter også å gi dere MNILere bedre innsikt i hvordan dere kan benytte de digitale plattformene til NIL for egenprofilering.

2022 er det året da vi MNILere ser synergien av å dele erfaringer og kompetanse!

Monica D. Heck
Interiørarkitekt MNIL og president i NIL