NIL mener: Ny, hybrid hverdag
Beata Brzoza Foto: Arek Stepkowski

NIL mener: Ny, hybrid hverdag

Arkitektnytt nr. 08/2021
Leesman har gjennomført en markedsundersøkelse og målt effektiviteten på arbeid utført på hjemmekontor (1). Respondenter fra 94 land og 1420 arbeidsplasser ble spurt hvordan hjemmekontor påvirker deres evne til å fylle rollene sine og deres generelle erfaringer rundt fjernarbeid.

Blant stilte spørsmål var hvor produktivt de ansatte føler at de kan jobbe hjemmefra og hvordan balansen mellom jobb og privatliv påvirkes. Så mange som 83,5 % av respondentene mener at de er mer produktive hjemme. Samtidig uttrykker de bekymring knyttet til utbrenthet, psykisk helse, fysisk aktivitet og balanse mellom arbeid og privatliv. De siste 18 månedene har vært stressende - og for noen - traumatiske.

Fremtidens arbeidsplass må oppfylle nye krav og gi trygghet knyttet til smittevern, i tillegg til psykisk komfort. Utformingen av for store, åpne landskap må revurderes. Google-lignende kontor med "wow-effekt" som hoveddriver må erstattes med økt opplevelse av velvære på arbeidsplassen. Fysisk og psykisk komfort betyr særlig fokus på dagslys, akustikk og luftkvalitet (i tillegg til estetikk).

Markedsundersøkelse gjennomført av Gartner avslører at 82 % av de undersøkte bedriftene skal tillate fjernarbeid (2). Tilnærmet halvparten av bedriftene (47 %) responderte at de skal tillate sine ansatte å jobbe hjemmefra fulltid. Med ansatte som jobber både på stedet og eksternt, øker utfordringen med å tilpasse seg en ny, mer kompleks hybrid arbeidskraft.

Hvordan skal mennesker jobbe sammen og få jobben gjort? Hvordan skal de som ikke er til stede føle seg inkludert, føle at de er en del av organisasjonen? Bedrifter må tydelig definere i hvilken grad de ønsker å bygge selskapets kultur. Ifølge forskning er det kunnskapsutveksling og spontane, uformelle møter som savnes mest på hjemmekontoret. Dette, i tillegg til teknologi som enkelt kan tilpasses, blir den største utfordringen i den nye, hybride hverdagen. De ansatte ønsker å bruke den kjennskapen de har opparbeidet fra hjemmekontoret med Zoom, Teams og andre møteplattformer på arbeidsplassen. Og de vil uten tvil ha enkle, raske løsninger som fungerer (hver gang) når de kommer tilbake til kontoret.

Beata Brzoza
Interiørarkitekt MNIL, styremedlem i NIL

Fotnoter:

  1. https://www.leesmanindex.com/measure-remote-working/
  2. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time