NIL mener: Spør ikke hva NIL kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for NIL!

NIL mener: Spør ikke hva NIL kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for NIL!

Arkitektnytt nr. 03/2021
Det er nå over 10 år siden jeg meldte meg inn i NIL. Den gang var jeg masterstudent i Milano. Etter fullført studie vendte jeg nesen «hem» og skulle starte en karriere i Norge og nærmere bestemt Vestlandets hovedstad Bergen.

Jeg hadde ikke studert ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen der de fleste interiørarkitektene i byen hadde sin bakgrunn fra - og hadde heller ingen andre lokale faglige kontaktpunkt.

Uten et faglig og profesjonelt nettverk ble redningen min å melde meg til tjeneste for lokalgruppen i NIL i Bergen. Gjennom det lokale styrearbeidet fikk jeg en unik mulighet til å opparbeide meg et nettverk og bli en del av et fagmiljø. Så ved å gi noe av min tid, fikk jeg en kickstart i egen karriere.

INITIATIV OG ENGASJEMENT
Vi har utrolig mange dyktige interiørarkitekter og møbeldesignere som gjør en formidabel jobb i å fremme faget på ulike måter. Ikke bare ved styreverv lokalt eller sentralt, men ved å engasjere seg og ta initiativ. Det kan være ved å delta i debatter, lunsjtreff, engasjere seg politisk, arrangere kurs, sosiale treff osv. Dette gir noe til fellesskapet. Dette gjør at kompetansen man sitter på blir synlig, faggruppen blir hørt, vi styrker kompetansen og får også diskutere med kollegaer og andre interessenter.

Koronapandemien har lagt en demper på det meste av sosiale sammenkomster og andre arrangement. Men det har også åpnet opp for nye muligheter og initiativ. Som for eksempel Rogalandsgruppen i NIL som initierte kurs til medlemmene i vår og søkte NIL-stipend for å kunne tilby dette – noe som har resultert i et nasjonalt kurs i april. Digitale kurs gjør kunnskapen enda mer tilgjengelig for alle medlemmene i vårt landstrakte land.

KRAFTEN AV TILHØRIGHET
I NIL er vår viktigste oppgave å være en samlende organisasjon og et talerør for faggruppen interiørarkitekter og møbeldesignere. NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet. For å gjøre dette trenger vi gode ideer og initiativ. Initiativ kan komme fra enkeltpersoner eller grupper.

Når medlemmene viser initiativ, skal og vil organisasjonen bidra med kraft og midler til gjennomføring. Fortsett med det!


Lene Utbjoe
Interiørarkitekt MNIL, visepresident i NIL