NIL mener: Møbeldesign og interiørarkitektur har sterke historisk koblinger i Norge
Foto: Morten Brun

NIL mener: Møbeldesign og interiørarkitektur har sterke historisk koblinger i Norge

Arkitektnytt nr. 02/2021
I over 70 år har fagene delt utdanningsplattform. Modellen er ganske unik for Skandinavia og gir begge fagfelt en grunnleggende felles forståelse for romlig volum og hvordan samspillet mellom elementer i et rom definerer funksjon og estetikk.

I tiden fra 1950 kan det vises til mange prosjekter der spesialdesignede møbler inngikk i unike interiører. Blant profilerte prosjekter kan nevnes Henie Onstad Kunstsenter, Veritas, Norges bank, Gardermoen og R5. Den ikoniske stolen «Popcorn» ble designet av Sven Ivar Dysthe til åpningen av Henie Onstad Kunstsenter i 1968 og relansert av Fora Form i 2012. Terminalene i begge byggetrinn på OSL Gardermoen er møblert med spesialdesignede ventemøbler. Blant de nyeste møbellanseringene til prosjekt er serien «Fjell», designet av Lars Tornøe i 2019 til Finansparken i Stavanger.

Et aktivt samarbeid mellom arkitekt, interiørarkitekt og møbeldesigner gir altså grobunn for å skape møbler som har livets rett i det kommersielle markedet. Større arkitektur- og interiørarkitekturprosjekter der spesialtegnede møbler inngår i prosjektbeskrivelsen, kan både være et springbrett for møbeldesigneren og en katalysator for et større mangfold av (norsk)produserte møbler.

En rask titt i fagtidsskrifter eller NIL-årboken viser en økende tendens til at enkelte utenlandske møbler går igjen i mange interiører. Når store møbelprodusenter med store markedsbudsjetter preger markedet på denne måten, blir resultatet at mange interiører ligner litt for mye på hverandre. Og det er neppe interiørarkitektens intensjon.

Prosjektinitiert design er et kinderegg: Det gir interiørarkitekten muligheten til å innrede med nylanserte produkter, møbeldesigneren får en superrelevant designbrief og møbelprodusenten får en garantert førsteleveranse som avregning mot investeringskostnader. Og ikke nok med det. Markedet får et ferskt og nytt norsk møbel.

Så vær så snill, interiørarkitekter og arkitekter, tenk litt utafor boksen! Bruk potensialet i de store prosjektene som fødselshjelp for flunkende nye interiørprodukter – til glede for deg og ditt prosjekt og med ringvirkninger langt inn i ferdigvareindustrien.

PS: Nytt regjeringskvartal til 36,5 milliarder er i startgropa.


Fredrik Torsteinsen
Møbeldesigner og interiørarkitekt MNIL, styremedlem i NIL