NIL mener: Hva spør vi om, når vi spør om miljøvennlighet?
Beata Brzoza, varamedlem i styret i NIL. Foto: Arek Stepkowski

NIL mener: Hva spør vi om, når vi spør om miljøvennlighet?

Arkitektnytt nr. 08/2020
Uten tvil foregår det mye grønnvasking i det norske markedet. Dette gjelder like mye for bil-, kosthold-, møbel- og arkitekturbransjen.

Uttrykket Tesla moment brukes om grønne produkter som blir en suksess uavhengig av deres miljøvennlige aspekt1. Gjennom nøye målrettede reklamekampanjer kan produkter anses som bedre enn konkurrentenes, selv om de har en større miljøbelastning.

Våre miljøbevisste kunder krever at vi tar miljøriktige valg. Den av oss som aldri har spurt «er dette et miljøvennlig produkt?» kan kaste den første steinen. Dette er dessverre et altfor dårlig spørsmål som gir for mye rom for tolkning. Stiller vi feil spørsmål, får vi dårlige svar. Selv om produktet er kortreist, robust, eller kalt for grønt, betyr ikke det at det er det beste valget. Hvilke spørsmål skal vi da stille for å sikre at vi bruker kundens penger på det som er best for miljøet?

Klimaendringene kan ikke ignoreres, og klimagassutslipp er viktig å ta hensyn til. Det samme «grønne» materialet kan ha mye høyere CO-avtrykk, hvis det er importert fra et land hvor kull er en hoved-energikilde. La oss ta kryssfiner, som ikke produseres i Norge: Sammenligner du EPD (European Product Declaration) på et finsk og et polsk produkt, ser du at prosjektets CO-avtrykk kan reduseres hvis dyrere, finsk kryssfiner brukes. Dette er både på grunn av nevnte energikilde og transport. Levetid og robusthet bidrar også til reduserte klimagassutslipp. Andre ting vi kan spørre om er om produktet er laget av truede materialer, om det er designet for demontering og gjenbruk, eller laget av resirkulerte materialer? Spør om produktet inneholder farlige stoffer fra A20-Miljøgiftlisten, og emisjon av irriterende og helseskadelige stoffer (VOC).

Grønn Materialguide er utarbeidet av Grønn Byggallianse for å hjelpe arkitekter, rådgivere og utbyggere til å velge miljøriktige materialer i tidligfase2. Det er et godt utgangspunkt som gjør det enkelt å sammenligne egenskapene til de mest brukte produktene. Jeg kan ikke anbefale det nok, og håper du blir like begeistret for det som meg.


Beata Brzoza
Varamedlem i styret i NIL, interiørarkitekt MNIL


Fotnoter:

  1. Aftenposten innsikt, Arild Molstad, 2020, «Gull eller grønn glasur?», http://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/gull-eller-gr-nn-glasur
  2. Grønn Materialguide V3, Grønn Byggallianse 2020
    https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2018/11/Gr%C3%B8nn-Materialguide-v3.pdf