NIL mener: Vi er endringsdyktige

NIL mener: Vi er endringsdyktige

Arkitektnytt nr. 07/2020
NIL har aldri noensinne hatt flere medlemmer enn nå. Vi har en stolt historie og feirer i år 75 år.

Vi ser en trend med økt medlemsmasse samtidig som vi ser økt etterspørsel etter interiørarkitektur og møbeldesign som fagekspertise. Det som er svært gledelig er at vi har en medlemsmasse som består av et bredt spekter av interiørarkitekter og møbeldesignere med ulik kompetanse og erfaring. Vi ser også svært positivt på at vi har så mange engasjerte studentmedlemmer. Studentmedlemmer betyr mye for en organisasjon. De er våre nye kollegaer om noen år, og har en viktig stemme som skal lyttes til. Som organisasjon er vårt oppdrag å ta vare på og legge til rette for våre medlemmers interesser. Nåværende og fremtidens interiørarkitekter og møbeldesignere.

I NIL har vi stipendordninger som bidrar til å hjelpe medlemmene våre med å realisere sine prosjekter. Vi har også Anne Alnæs’ studentpris som blir utdelt til beste masteroppgave hvert år. Lokalgruppene i NIL er de som er tettest på våre medlemmer, og tilbyr et faglig og sosialt felleskap med fysiske møter. Komiteene våre jobber for alle medlemmenes interesser, og har blant annet hatt stor suksess med å få de offentlige instansene til å etterspørre interiørarkitektur i utlysningene sine. Vi samarbeider også med NAL, NLA, AFAG og Arkitektbedriftene om en felles arkitekturpolitisk plattform.

2020 har vært et rart år for alle. Den «nye normalen» er kanskje noe vi må leve med i årevis. Og da er det svært positivt at vi får flere og engasjerte medlemmer. Vi ser at selv om det er vanskeligere å møtes fysisk, fungerer det likevel greit å samarbeide og treffes virtuelt. I år hadde NIL for første gang digitalt landsmøte, vi gjennomfører digitale styremøter, komité - og lunsjmøter der man får diskutere faglige og politiske temaer.

Vi ser lyst på fremtiden til våre medlemmer. For det gir styrke å tilhøre et fellesskap.


Lene Utbjoe
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL