NIL mener: Vi bygger landet, nå med nye byggeklosser. Velkommen til digitale lunsjmøter!
Urd Schjetne. Interiørarkitekt MNIL og styremedlem i NIL

NIL mener: Vi bygger landet, nå med nye byggeklosser. Velkommen til digitale lunsjmøter!

Arkitektnytt nr. 06/2020
Årets landsmøte i NIL ble annerledes dette året, og årets fagdag ble avlyst. Fagdagen skulle hete «Vi bygger landet».

Vi sto klare med byggeklosser og hadde planlagt en aktiv fagsamling, med foredrag og workshop hvor alle deltok, både interiørarkitekter, styre, gjester og utstillere. Vi hadde lyst til å få opp diskusjoner omkring fremtid og refleksjoner omkring fortid om hvordan vårt fag har påvirket samfunnet - og latt seg påvirke. Vi sto klare med fysiske byggeklosser, vi planla å leke slik vi lærer, gjennom faktisk å bygge sammen. Men slik ble det ikke, fordi samfunnet endret seg radikalt.

Det fysiske landsmøtet ble til et digitalt møte. Det ble knappere i formen, noe var mer krevende, men noe ble faktisk også enklere. Vi tror vi fikk en del andre deltagere denne gangen, flere som kanskje ikke kunne reist til Oslo kunne nå enkelt delta. Det gikk bra – og det var overraskende mange positive tilbakemeldinger.

Etter at det formelle landsmøtet var avsluttet, slo de fleste på kameraet og vi hadde en mer uformell dialog. Da kom forslaget om å bruke denne digitale plattformen til uformelle treffpunkter. Styret ble utfordret til å finne et åpent forum, og vi har lett etter smarte løsninger for utveksling mellom medlemmene. Kan slike Zoom-møter være det? Vi har lyst til å teste det ut og styret inviterer herved til:

Digitalt lunsjmøte torsdag 24. september kl. 12-13.

Møtet vil ha en kort tematisk innledning for å sette fokus, vi tenker ca. 6 minutter som i en Pecha Kucha. Resten av timen brukes til dialog utledet fra tema, men også mer uformell dialog. Dette er ikke en konferanse, men et forum for erfaringsdeling. Vi inviterer på plattformen Zoom hvor vi kan snakke åpent i plenum og se hverandre. Intensjonen er å holde lunsjmøter en gang hver annen måned, siste torsdag i måneden. Vi sender e-post med tema og møtelenke til alle medlemmer en uke før.

Vi ber om bidragsytere, send innspill til nil@nil.no, merk emnefeltet med Digitalt lunsjmøte.

På vegne av styret i NIL ønsker jeg velkommen!

Urd Schjetne
Interiørarkitekt MNIL og styremedlem i NIL