NIL mener: Tid for forandring
Fredrik Torsteinsen. Foto: Morten Brun

NIL mener: Tid for forandring

Arkitektnytt nr. 05/2020
De fleste har i løpet av våren og forsommeren opplevd at mye har forandret seg. Mange av oss har endt på hjemmekontor, noen er permittert eller omdisponert. Kulturlivet har stoppet opp, og bedrifter har satt langsiktig tenking på vent. På en måte virker det som mye av Norge har tatt oppstilling ved livbåtene med redningsvesten på og står og lurer på hva som skjer.

Vi er blitt tvunget til å tenke annerledes og jobbe annerledes. Plutselig var all reising og møtevirksomhet en saga blott. Vi møtes nå på digitale plattformer og er blitt tvunget til å tenke forandring både i arbeidsform og på hva som er veien videre etter korona.

Denne tiden har på mange måter vært et stuntprosjekt i testing av nye arbeidsformer og gitt oss svar som ikke hadde kommet på bordet i en slik fart uten utfordringene vi har bak oss.

Det er tid for å spille på lag med denne forandringen og se mulighetene som nå ligger på bordet. Det er når man står litt ustødig at man kanskje har mulighet til å bevege seg utenfor vante spor. Vi kan velge å åpne for nye løsninger, nytenking og utvikling.

Kanskje er vi nå ved et veiskille der vi skal ha større bevissthet rundt våre valg, løfte blikket og ta ansvar for verdiskapingspotensialet som ligger latent i Norge. Våre valg som yrkesutøvere kan påvirke utvikling og bærekraft i den norske byggebransjen og ferdigvareindustrien. Vi bør rette fokus mot påvirkningsmulighetene og ta valg som kanskje ikke bare handler om laveste pris, men tenke i et større perspektiv som tar høyde for varighet og kvalitet.

Over lengre tid har vi dessverre opplevd en utvikling der prisfokus i salg og innkjøp har fortrengt kvaliteter som langsiktighet, bærekraft og etikk. Nå kan vi velge å ta skjeen i en annen hånd og påvirke innovasjonsutviklingen hos nasjonale bidragsytere.

I denne endringstiden kan vi allerede spore en tendens til større fokus på norsk industri og verdiskaping i offentlige anbud. Parallelt opplever industrien at de må snu seg på hælen og revurdere marked, produkter og fremtidstanker. I krysningsfeltet mellom behov, tilbud og etterspørsel, kan vi etterstrebe bevisste valg slik at vi som interiørarkitekter, arkitekter, landskapsarkitekter og designere påvirker og styrker mangfold, kvalitet og bærekraft hos norske leverandører og industri.

Tiden er moden for forandring.

Fredrik Torsteinsen
Interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL, styremedlem i NIL