NIL mener: WELL eller Fitwel?
Foto: Arek Stepkowski

NIL mener: WELL eller Fitwel?

Arkitektnytt nr. 01/20
"Grønne bygg" er en blomstrende del av bygningsindustrien. Byggherrer og eiendomsutviklere kloden rundt begynner å satse på menneskets helse og velvære på lik linje med miljø. "Absenteeism"¹ koster norske arbeidsgivere 36 milliarder kroner hvert år².

Sertifiseringsverktøy som WELL og Fitwel tar utgangspunkt i løsninger som kan påvirke brukerens fysiske og mentale helse, og dermed bidra til redusert sykefravær. Selv om begge har som mål å gi helsemessige fordeler og øke brukerens trivsel og velvære, er det to ulike sertifiseringer. Hvilket program man skal velge, er avhengig av bygningskategori og mål.

WELL er utviklet etter LEED, men fokuserer utelukkende på helse og velvære i syv helsekategorier: luft, vann, næring, lys, fitness, komfort og mindfulness. Fitwel ble designet for kommersielle interiør og bygninger med flere leietakere/ boliger, og egner seg godt til eksisterende bygninger og har tolv seksjoner: beliggenhet, bygningstilgang, uteareal, inngang og første etasje, trapperom, innemiljø, arbeidsområder, delte områder, vannforsyning, nødprosedyrer, og kantiner/ serveringsområder med ferdigmat.

Fitwel har fulgt WELL-prinsipper for kjernekategorier, men med en løsere tilnærming. Det er derfor en mer praktisk og brukervennlig bygningssertifisering. En ukomplisert online-portal og vesentlig lavere pris (om lag 50 prosent billigere enn WELL), gjør den mer attraktiv og tilgjengelig. WELLs kompleksitet og dokumentasjonskrav kan sammenlignes med BREAM-sertifisering - Fitwel ble designet for å være enkelt å implementere og dokumentere. Fitwel har heller ikke noe minstekrav. Dette gir mer fleksibilitet for Fitwel- brukere til å velge en kombinasjon av strategier som passer best for deres prosjekt. Samtidig har de enkle kravene og lav tilgjengelighetsterskel fått Fitwel til å bli oppfattet som "for lett" for noen prestisjeeiendommer. I tillegg gir WELLs ytelsestesting på stedet bekreftelse på helsemessige gevinster som Fitwel ikke kan gi, fordi den ikke har en verifiseringskomponent.

Begge verktøy har sine fordeler og ulemper, og må vurderes prosjektbasert. Uavhengig av hvilket system man velger, bør målet være å fremme helse for folk flest.


Beata Brzoza
Interiørarkitekt MNIL og varamedlem i NILs styre

¹ https://www.investopedia.com/terms/a/absenteeism.asp
² Ifølge analyse fra Bedriftsforbundet, august 2018. https://memu.no/artikler/hva-koster-sykefravaeret-for-bedriftene/