NIL mener: Klimakrise!

NIL mener: Klimakrise!

Arkitektnytt nr. 10/19
Torsken i Sør-Norge forsvinner, Amazonas brenner, biene dør.
Vi må handle – og det raskt!

Mange har allerede våknet og sett alvoret. Klimaforskere verden over er enige, og en modig engasjert ung kvinne fra Sverige krysser Atlanterhavet i seilbåt for å kjempe for fremtidens generasjoner.

Hva kan vi bidra med? En ting er i alle fall sikkert, vi kan ikke drive «buisiness as usual». Endring må til. Og heldigvis ser det ut som de fleste har denne endringsviljen. Interiørarkitekter og møbeldesignere har en viktig rolle innenfor bygge- og designnæringen. Vi har mulighet til å bidra til at våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere velger bærekraftige løsninger. For eksempel kan man spørre en interiørarkitekt før man river og bygger nytt. Kanskje kan man beholde det man har, men gjøre små endringer.

Og hvorfor er det ofte økonomien som styrer om det blir valgt miljøvennlige løsninger? Dette må vi snu! Det skal lønne seg å velge det som varer og ikke det som er rimelig der og da. Levetiden av et produkt er vel så viktig, og i det lange løp er det dette som er mest bærekraftig både miljømessig og økonomisk.

Hva gir de gode løsningene? Er det miljøsertifiseringer av bygg slik som BREEAM, WELL, LEED osv.? Er det gjenbruk? Er det fortetting? Er det resirkulert havplast? Er det å velge naturlige materialer og unngå plast?

Det er alt dette og mer.

Vi sitter selvsagt ikke på all kunnskap og alle svar, men vi kan vårt område og andre kan sitt. Samarbeid bidrar til mer kunnskap og bedre løsninger, slik det står i FNs bærekraftsmål nr. 17 - Samarbeid for å nå målene.

Jeg mener at disse målene vi ha som utgangspunkt når vi går i gang med våre prosesser. Vi har alle et ansvar for å skape en fremtid for de neste generasjonene.

Vi må tørre å stille krav til produkter, kunder og samarbeidspartnere.

IKKE RIV! Bruk en interiørarkitekt og redd verden litt.


Lene Utbjoe
Interiørarkitekt MNIL, visepresident i NIL