NIL mener: Hva er best for oppdragsgiver?
Foto: Anne Koppang

NIL mener: Hva er best for oppdragsgiver?

Arkitektnytt nr. 08/19
Stadig oftere opplever vi at møbelleverandører som posisjonerer seg tidlig i et prosjekt, etterspør tegningsunderlag, med eller uten innredningsforslag. Så tilbyr de sine tjenester direkte til oppdragsgiver. Samtidig opplever vi at søkermeglere, altså de som hjelper oppdragsgiverne med å finne nye lokaler, utvider sine tilbud med varianter av den samme tjenesten. Dette er selvsagt helt legitimt. Men hva er best for oppdragsgiver?

Han vil ofte kunne se på dette som en effektiv og besparende del av prosessen. Oppdragsgiveren slipper å bruke tid på å vurdere flere tilbud, og det kan bli billigere, avhengig av produktene som tilbys. Men ofte uten mulighet for å sammenligne kvalitet og funksjon med andre produkter. For møbelleverandører og meglere kan dette gi god økonomi, gjennom redusert konkurranse og ekstra inntekter i form av provisjoner.

Men det er nærliggende å spørre: Skaper flytteprosessen med denne fremgangsmåten den innovasjon i arbeidsmiljøet som stadig tillegges mer vekt når bedrifter finner seg nye lokaler, eller blir det heller et spørsmål om rabatterte kjøp og salg, og et potensiale som ikke utnyttes fullt ut?

Som så ofte ellers blir det feil å legge til grunn at alle slike prosesser har faglige svakheter. Det er helt avhengig av hvilken kompetanse møbelprodusentene og meglerne omgir seg med. Men for sluttresultatet er det langsiktige samarbeidet som har vært mellom arkitekter og interiørarkitekter meget avgjørende for at oppdragsgiver får et resultat han er fornøyd med – både på kort og lang sikt – gjennom blant annet funksjon, kvalitet og fleksibilitet.

Å flytte kontorlokaler er en stor og ofte kostbar prosess, i alle fall på kort sikt. Å løse oppgaven på en faglig god måte vil være av stor betydning for bedriften og de ansatte for å kunne realisere det beste i sitt potensiale.


Henrikke Roll Heirung
Interiørarkitekt MNIL, styremedlem i NIL