NIL mener: Stafettpinnen går videre

NIL mener: Stafettpinnen går videre

Arkitektnytt nr. 05/19
På landsmøtet 6. april 2019 overtok jeg stafettpinnen som president i NIL etter Torunn Petersen.

Da jeg valgte yrkesretning, var jeg aldri i tvil om at det ville være en fordel å være medlem i faginteresseorganisasjonen NIL. Derfor meldte jeg meg inn allerede som student og fortsatte medlemskapet etter avsluttet studium for 29 år siden. Det å sjonglere mellom karriere og småbarnstilværelse er ikke alltid så enkelt, noe som resulterte i at jeg var passivt medlem i flere år. Det er derfor på tide at også jeg nå gir noe tilbake til dere andre MNIL-ere som har gjort en glimrende innsats - og blant annet sørget for at vi i dag har den gode posisjonen i markedet. Jeg ønsker å bidra til at NIL fortsetter arbeidet med å styrke vår posisjon blant kunder og samarbeidspartnere. Jeg opplever at vår stemme er sterk når vi i NIL, interiørarkitekter og møbeldesignere, står sammen.

NIL har vedtatt en strategi og handlingsplan for 2019-2021 hvor vi skal arbeide med å fremme organisasjonens posisjon, ved å samle troppene og styrke egen identitet. Fokuset rettes mot å få en sterk organisasjon, både sentralt og lokalt, hvor NIL løfter frem medlemmene og tydeliggjør deres fagkompetanse.

For NIL er våre medlemmer viktigst, og derfor setter jeg stor pris på at landsmøtet i år vedtok at vi nå også inviterer studentmedlemmene til å forbli studentmedlemmer mellom BA- og MA-studiet og opp til tre og halvt år etter endt BA-studium. Dette har vi ifølge vedtektene tidligere ikke kunnet tilby dem. Studentene er vår fremtid, og slik jeg ser det, er det viktig å ønske dem velkommen inn og å gi dem innsyn i hva NIL kan gi dem av faglig påfyll, relevant praksis, kurs, inspirasjon, støtte, bistand og maler. Anne Alnæs’ studentpris viser også at NIL tar våre fremtidige medlemmer på alvor. Det at prisen ble delt ut i forbindelse med lanseringen av årboken sist år gav blest til vinneren. Dette håper vi å kunne gjenta videre.

Årboken er i dag høyt verdsatt. Det er alltid spennende når den publiseres, og vi endelig kan få en oversikt over hvilke prosjekter som er kommet med i årets utgivelse. Tiden står ikke stille, og vi fortsetter med å se på hvordan vi kan gjøre utgivelsene bedre og fremtidsrettet. Vi vil fokusere langsiktig på videreutvikling av formatet. Den skal være en aktuell og relevant publikasjon for våre medlemmer, i tillegg til at markedet og andre interessenter kan dra nytte av utgivelsen.

På NILs fagdag, Green Square, i Oslo i år fokuserte vi på at vi er i et skifte. Mer enn noensinne ser jeg at alle har et ansvar for hva vi etterlater oss. FNs 17 bærekraftsmål bør være en ledetråd for alle oss MNIL-ere. Breeam og Well er gode måleverktøy for vårt fag, med fokus på miljø og trivsel. Jeg anbefaler at vi ikke stopper der, men at vi også ser på hvilke tiltak vi kan gjøre i hvert prosjekt for å transformere eksisterende bygg, materialer og innredning. Det er alt for enkelt å overlate ansvaret til andre som kommer etter oss. Jeg oppfordrer alle MNIL-ere til å ta utfordringen og sørge for at vi går foran og er viktige bidragsytere til denne transformasjonen.

NIL har kontakt med myndighetene. Statsbygg lytter til oss, men vi har fortsatt en vei å gå for å nå frem hos Direktoratet for byggkvalitet. NIL har kommunikasjon med Byggkvalitetutvalget som skal gi sin innstilling om kvalitetssikring av byggenæringen i fremtiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober i år.

NIL har også kontakt med Oslo Kommune blant annet i forbindelse med Oslo bys arkitekturpris.

Vi vil fortsette vårt informasjonsarbeid ovenfor Statsbygg, Byggkvalitetutvalget og Oslo Kommune.

Jeg gleder meg til å begi meg ut på de oppgaver som venter og ser frem til et godt samarbeid med administrasjonen og styret i NIL. I tillegg ønsker jeg god kontakt med lokalgruppene og setter stor pris på våre årlige møter med inspirasjonsdeling og oppdatering om hverandres arbeid.

Jeg takker for tilliten og ser frem til å gjøre mitt beste som president for alle våre medlemmer i NIL.

Monica D. Heck
P
resident i NIL, interiørarkitekt MNIL