NIL mener: Ekskludert?
Foto: Wenche Hoel-Knai

NIL mener: Ekskludert?

Arkitektnytt nr. 03/19

Vi opplever en stadig økende etterspørsel i markedet etter vår fagkompetanse innen interiørarkitektur og møbeldesign, og det er grunn til å tro at dette vil forsterkes ytterligere i årene som kommer. Både offentlige og private virksomheter ser verdien av å kunne støtte seg til profesjonelle rådgivere når deres lokaler og rom skal planlegges. Og med bransjens kvalitetsstempel MNIL kan oppdragsgivere enkelt engasjere fagutøvere med riktig kompetanse.

Faget er i utvikling, og vi ser også at nye designyrker og hybrider ser dagens lys. Nye interessante, multidisiplinære kompetanser som kombinerer for eksempel teknologi og design, eller sosiologi og design, og disse finner sin plass inn i det store og mangfoldige arkitekturfaget.

Dette er fremtiden, og noe vi som organisasjon må tilpasse oss.

Som student innen møbeldesign og interiørarkitektur har du imidlertid kun mulighet til å være studentmedlem i NIL i de årene du faktisk har studieplass på en av de tre høyskolene som utdanner interiørarkitekter til bachelor- og mastergrad i Norge.

Eksempelvis må medlemskapet avsluttes om man velger å ta et år som praktikant på et arkitektkontor mellom bachelor og master. Det samme gjelder om man ikke får plass på masterstudiet, eller velger å ta en annet fag for å utvide horisonten ett år eller to.

Vi trenger flere interiørarkitekter med fullverdige masterstudium, men vi ønsker samtidig at alle studenter, praktikanter og mellomstuderende som ønsker å utvide og komplettere interiørarkitektur som kjernekompetanse skal ha mulighet til å være studentmedlem i NIL.

NIL skal være en organisasjon for fremtidens møbeldesignere og interiørarkitekter, og vi må legge til rette for at studenter kan beholde sitt studentmedlemskap fra de starter sitt studium til de anser seg som ferdig utdannet – inklusive pauser eller praksis. Med nåværende regelverk i NIL er ikke dette mulig.

Hvis vi ser på dagens antall med bachelorstudenter fra de tre høyskolene, så vil vi i løpet av de to neste årene ha cirka hundre studenter som vil søke på masterplasser. De skal i konkurranse med studenter fra utlandet kjempe om 40-45 plasser på masterstudium her i Norge.

Dette er en ubalanse som vår organisasjon bør ta hensyn til. Mens vi fortsetter å påvirke for at det blir etablert flere masterplasser for vårt fag, så ønsker ikke styret i NIL lenger å ekskludere alle studentmedlemmer som tar omveier eller andre utdanningsløp – så lenge de selv ønsker å være en del av NIL.

Sentralstyret ønsker å fremme saken om utvidet studentmedlemskap på årets landsmøte.
Vel møtt!


Torunn Petersen
Interiørarkitekt MNIL og president i NIL