NIL mener: Skien - en by i forandring

NIL mener: Skien - en by i forandring

Arkitektnytt nr. 01/19

Investorer med nye perspektiver og et fremoverlent kommunestyre gir driv og skaper engasjement i Skien sentrum.

Skien sentrum har lenge vært preget av butikkdød og tomme gater. Fravær av privat, investeringsvillig kapital har sannsynligvis vært den største utfordringen for å skape et levende sentrum i Skien. I tillegg har sentrumsbutikkene opplevd betydelig handelslekkasje til et stort kjøpesenter i utkanten av sentrum, noe som igjen har ført til en negativ spiral med stadig færre butikker i sentrumsstrøkene.

De mest vellykkede revitaliseringsprosjektene i sentrum har til felles at de oppfyller innbyggernes krav og ønsker om flerfunksjonalitet. Det er vesentlig at sentrum ikke bare består av arbeidsplasser, men også er en destinasjon for sosiale aktiviteter utenom arbeidstid.

Skien sentrum er relativt kompakt, og har unike utfordringer som en mellomstor by i norsk målestokk. Samtidig har den flere fordeler som tilsier at det er mulig å skape nytt liv i byen: Nærhet til vann, bryggeområde, definert sentrumsområde, befolkningsvekst i byområder. Likevel har tidligere forsøk på å live opp sentrum ved å skape nye møteplasser kun gitt begrensede resultater. Situasjonen endret seg da eiendomsutvikler R8 Group tok over sentrumskjøpesenteret Arkaden for ett års tid siden. Eierne av Arkaden tok problemstillingen på alvor og har gjenskapt handelssenteret i Skien sentrum til et senter ikke bare for handel, men også annen aktivitet. Dette har igjen gitt fornyet optimisme og investeringsvilje i tilliggende områder med nye butikker og serveringssteder.

Kommunestyret har i sin byplan lagt til rette for en grønn byutvikling, der det nå skal etableres grøntområder i form av parker og kaféer der det tidligere har vært parkeringsplasser og asfaltjungel. I tillegg er det utstrakt leilighetsbygging i sentrumsnære strøk, da spesielt på Klosterøya som skaper en ny urbanitet i en gammel by. Dette, kombinert med tilgjengelighet og butikkutvalg, lover godt for fremtiden for Skien. En transformativ prosess er igangsatt, der sentrum igjen kan danne kjernen i byen med et godt tilbud for innbyggerne, både i form av hyggelige møteplasser, grønne lunger og lokal handel.

Susan Klein-Holmen
Interiørarkitekt MNIL og varamedlem til styret i NIL