NIL mener: ECIA og samarbeid i Europa

NIL mener: ECIA og samarbeid i Europa

Arkitektnytt nr. 09/18

Hvert år avholdes generalforsamling for medlemslandene i European Council of Interior Architects (ECIA). Denne holdes for å gjennomgå viktige saker som ECIA arbeider med, gi en statusrapport fra alle medlemslandene og avdekke om det er noe ECIA kan bidra med overfor sine medlemsland.

Elke Kaiser har innehatt stillingen som generalsekretær i sju år, ett år lenger enn det vedtektene legger opp til. Elke har gjort en stor innsats for å styrke interiørarkitektenes posisjon i Europa.

Louise Bliek fra Nederland ble enstemmig valgt inn av generalforsamling som ny generalsekretær. Louise ser frem til å ta over stafettpinnen etter Elke og har god erfaring fra tidligere arbeidsforhold, blant annet som administrativ leder og nestleder for arkitektforeningen i Nederland.

President i ECIA, Anja Dirks fra Nederland ble enstemmig gjenvalgt for to nye år. Dette blir hennes siste periode.

Ett styremedlem hadde sittet sin periode ut, og generalforsamlingen hadde flere spennende kandidater. Jeremy Williams fra NIL var en av dem. Hans yrkesfaring og kunnskap innen så vel undervisning og arbeidserfaring som miljøaspekter var noen av hovedårsakene til at han ble valgt inn som styremedlem i ECIA. Jeremy er valgt for en toårsperiode, med mulighet for forlengelse i to ganger to år. Styret i NIL har gleden av å gratulere Jeremy med oppgaven. Vi ser frem til hans bidrag nå også i ECIA.

Generalforsamling i ECIA 2018. Foto: Privat
Generalforsamling i ECIA 2018. Foto: Privat

Generalforsamlingen i ECIA stemte for å avsette midler i neste års budsjett for å fremskaffe informasjon om The International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) og ECIA har fordeler av et samarbeid. IFI er en organisasjon som bidrar til samarbeid over grensene i hele verden for produsenter, designere og distributører av interiørdesign.
Oppgaven for styret i ECIA er å fremskaffe nok kunnskap til neste generalforsamling, slik at ECIAs medlemsland da kan ta stilling til om det er gunstig med et samarbeid mellom IFI og ECIA.
Ingen forpliktelser er inngått ved denne beslutningen.

Generalforsamlingen ble i år holdt i Antwerpen, Belgia helgen 14.-16. september med et godt gjennomført arrangement fra vertskapets side. Totalt var det bra oppmøte med 17 deltakerland tilstede.
Det var tilrettelagt for et flott arrangement med befaring i bolig, besøk i et galleri, sykkeltur i sentrum for å se flere tidsaktuelle bygg på nært hold og utsikt fra MAS. Sykkelturen ble avsluttet med en kulinarisk lunsj i parken, i fantastisk solskinnsvær. På lørdagskvelden sørget styremedlem Jan Geysen for en sosial, felles middag i hans blivende kontorlokaler rett ved elven i et gammelt fabrikklokale. Generelt fikk vi alle gode samtaler på tvers av landene, med åpen dialog om dagligdagse saker som interiørarkitekters oppdrag og hverdag.

ECIA gjør en formidabel innsats for å bidra til at interiørarkitekter er synlige i de europeiske landene.

Monica Døhlie Heck
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL