NIL mener: Hvis man vil oppnå noe nytt, må man slutte å gjøre ting på den gamle måten

NIL mener: Hvis man vil oppnå noe nytt, må man slutte å gjøre ting på den gamle måten

Arkitektnytt nr. 08/18
Så enkelt – og så vanskelig.

Vi vet det egentlig alle sammen. Ønsker du forandring, må du gjøre endringer i handlingsmønsteret. Det er menneskelig å holde fast ved det trygge, det vi kjenner. «Man vet hva man har, men ikke hva man får.» Hørt det og følt det før?

Derfor vil vi gi honnør til Statsbygg som tør å utfordre sine egne prosesser. Tross motstand både intern og eksternt fortsetter de arbeidet for nye rammeavtaler som sprenger det vante tankemønsteret og de kjente samarbeidsformene.
Fredag 31. august 2018 blir antakelig en milepæl i Statsbygg og samarbeidspartneres tidsregning. Da ble dialogkonferansen om «en konkurranse om nye rammeavtaler for innovative tjenester knyttet til arbeidsplassutvikling og effektivisering av statens areal- og ressursbruk» avholdt.

Statsbygg utfordrer arkitektbransjen til å bidra med nytenkning og effektivisering i arbeidet med prosjekter fremover. Hovedutfordringen for Statsbygg er at de må tenke nytt for å levere mer effektive løsninger med høyere kvalitet, til en lavere kostnad. Spørsmålet er hvordan arkitektprofesjonene kan bidra i dette arbeidet.

NIL har jobbet målrettet i mange år for å oppnå at interiørarkitektenes kompetanse skal bli benyttet optimalt i offentlige prosjekter. På samme måte som mange private oppdragsgivere allerede har gjort lenge. Vi ble derfor invitert av Statsbygg som en av innlederne til dialogkonferansen.

Så blir det opp til medlemmene å være frempå og ta utfordringene og mulighetene som ligger i å ta ansvar for å samle og lede tverrfaglige team som besitter nødvendig kompetanse innen endringsledelse, tjenestedesign, arbeidsplassutforming og andre påkrevde områder.

Torunn Petersen
President i NIL og interiørarkitekt MNIL®