NIL mener: Brukermot

NIL mener: Brukermot

Arkitektnytt nr. 07/18
- Det er klart at jeg er veldig åpen for forandring. Veldig åpen. Men jeg ønsker ikke å endre noe!

Et treffende sitat fra en karakter som spilles av komiker Kevin Vågenes i en promotion-video for et nytt kontorprosjekt i Oslo. Det er lett å nikke gjenkjennende til komikken i dette. Alle vil jo gjerne se forbedringer, men mange vil helst ikke bli berørt av endringer selv. Det er jo de andre som bør endre seg for at ting skal bli bedre.

Fremtidens kontor er fortsatt et hett tema, og det sitter mange på begge sider av barrikadene. Statsbygg har også satt sine mål for både arealbruk og aktivitetsstyrt innredning, og de møter motstand. Og skal vi tro på presseomtalen så møter de uvanlig sterk motstand. Det er nesten så en må spørre seg om det finnes menneskelige forskjeller på ansatte i statlig og privat sektor.

Men nei, det tror vi ikke noe på. Det er imidlertid forskjell på prosesser. Er det foreslått endringer i arbeidslivets fysiske rammer, så trenger alle å bli med stegvis på reisen. Denne prosessen tar tid, og den må styres av de aller beste på området, nemlig interiørarkitekten.

Vi som er interiørarkitekter, har erfaringen med å se brukerens behov i de fysiske omgivelsene, og vet best hvordan innredningene bør utformes for å støtte opp om de kravene som stilles. Vi vet at dette er tidkrevende prosesser, og har spesielt fokus på at brukerne skal få føle eierskap til nye løsninger. På denne måten vil brukerne selv se hvilke muligheter en forandring kan gi.

Vi skal hjelpe brukerne å finne sin form i fremtidens kontor, og vi skal bidra til å finne brukermot!

Torunn Petersen
President i NIL, i
nteriørarkitekt MNIL®