NIL mener: Da tilliten fikk seg en knekk

NIL mener: Da tilliten fikk seg en knekk

Arkitektnytt nr. 05/2018
Det er ikke mulig! Dette skjer ikke!

Vantroen var stor da jeg fredag 13. april mottok en telefonsamtale fra Morten Lie, direktør i DiBK og han informerte om at de gikk tilbake på konklusjonen om at interiørarkitekter med master kunne søke sentral godkjenning som ansvarlige søkere og ansvarlige prosjekterende arkitekter i offentlig byggesaksbehandling i Tiltaksklasse 1 og 2.

To års kamp hadde det tatt å få en seriøs vurdering av den teoretiske kompetansen interiørarkitekter med mastergrad besitter. Etter at direktøren for sentral godkjenning, Steinar Andersen, hadde formidlet det positive utfallet på NILs landsmøte 7. april og ønsket interiørarkitektene velkommen til å søke sentral godkjenning, «trekker» DiBK det tilbake en knapp uke senere.

Og hvorfor?
Fordi det hadde kommet innsigelser på beslutningsgrunnlaget DiBK hadde skaffet seg! Ikke innsigelser på konklusjonen, men på den avgrensede evalueringen DiBK hadde bestilt av et eksternt, uhildet fagmiljø.
Hvorfor DiBK lagde avgrensningen til å omfatte «ingeniørfagene» i studieløpet, må de selv svare for, men NIL hadde tidligere oppfordret høgskolene til å forberede materiell med beskrivelse og dokumentasjon av innholdet i studieplanene for bachelor- og masterstudiet i interiørarkitektur, så alt materiell var tilgjengelig.

DiBK brukte over to år på å sørge for en reell vurdering av interiørarkitektenes teoretiske kompetanse, men reverserer konklusjonen i løpet av få dager, med en meget svak begrunnelse.

Resultatet er at interiørarkitekter fortsatt blir urettferdig behandlet. Dette er ikke akseptabelt!
NIL vil bruke alle muligheter for å oppnå en rettferdig og likeverdig behandling av interiørarkitekter som av andre arkitekter.
Hvis vi ikke kan ha tillit til myndighetenes organer, får Norge et problem! Noen med makt og myndighet må snarest rydde opp i denne uverdige saksbehandlingen!


Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL


PS: For å få sentral godkjenning kreves en kombinasjon av teoretisk kunnskap og relevant erfaring.