NIL mener: En spade for en spade

NIL mener: En spade for en spade

Arkitektnytt nr. 04/18
De norske designmuseene spiller en viktig rolle som arena for bevisstgjøring av strømninger og tilstander i samfunnet, både i samtid, fortid - og til og med for hva som ligger i vente.

Museenes samlinger er å regne som øyeblikksbilder som fanger opp viktige øyeblikk i samfunnsutviklingen. Bruksgjenstander: En stol, en plakat, eller en spade bærer i seg muligheter for bevisstgjøring om kultur og samfunn, langt utover deres rent estetiske kvaliteter.

Premissene for produkter som springer ut av designprosesser fremstilles som oftest for å svare til behov som etterspørres i samfunnet, eller de springer ut av oppdagelsen av potensialer som samfunnet ennå ikke har etterspurt, men som dekker behov som like fullt finnes.

Premissene som ligger til grunn for objektene som er resultatet av designpraksis gjør designmuseene til viktige kulturarenaer. Ikke bare for å bekrefte og løfte fram en del av det som utgjør en vesentlig del av Norges industri og næringsliv, men som arenaer som kaster lys over viktige samfunns- og kulturfenomener både i et samtidig og historisk perspektiv.

Museene er avhengige av samlingene for å fortsette sitt dokumentasjons- og formidlingsansvar, både med hensyn til å kunne fylle hull i historien, og for å holde tritt med dokumentasjon av utviklingen. Arbeidet med opprettelsen av En regulert innkjøpsordning for norsk design, lik den som finnes for Norsk kunsthåndverk, burde derfor være en forpliktelse som en selvfølgelig og viktig del av den nasjonale kulturbyggingen.


Hans Christian Elverhøi Thomassen
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL